poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Otravy z jídla bylo za pandemie méně

15.2.2023

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) a Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) zveřejnily zprávu o nejčastějších potravinových otravách za rok 2021. Jejich výskyt byl nižší než v letech před covidovou pandemií.

Případy zoonóz (chorob přenosných ze zvířat, zejména obratlovců, na lidi) v roce 2021 byly sice oproti předchozímu roku 2020 častější, ale jejich počet byl podstatně nižší než v letech před pandemií covid-19. Celkový pokles ve srovnání s roky před pandemií pravděpodobně souvisí s covidovými opatřeními, která v roce 2021 stále platila. Mezi několika výjimkami, které přesáhly předcovidový výskyt, byly yersiniózy (průjmová infekční onemocnění střev nejčastěji vyvolaná bakterií Yersinia enterocolitica) a potravinové otravy. Hlavní příčinou otravy potravinami ve Španělsku byly bakterie Campylobacter, které vyvolaly 62 % registrovaných případů gastrointestinálních infekcí v celé Evropské unii. Výskyt těchto bakterií má výrazně sezónní charakter, přičemž nejvyšší je v létě, a nejčastějším přenašečem je drůbeží maso.

Salmonella byla na druhém místě podle počtu hlášených nákaz, ale počet ohnisek salmonelózy byl nejvyšší. Od roku 2014 se tyto údaje příliš nemění. V roce 2021 došlo k mírnému meziročnímu nárůstu, který se projevil i ve Španělsku (3913 v roce 2021 oproti 3526 v roce 2020), přesto byla čísla hluboko pod předcovidovými statistikami (9400 v roce 2017). I salmonelóza bývá sezónní záležitostí teplých měsíců roku. Nejčastěji se přenáší vejci.

Některé kmeny bakterií Escherichia coli produkují  toxiny, které mohou způsobit vážné zdravotní problémy. V Evropě bylo v roce 2021 hlášeno 6 084 případů nákazy E. coli, ale toto číslo je ve skutečnosti pravděpodobně vyšší. Některé země, včetně Španělska, však toto onemocnění neregistrují systematicky. Onemocnění způsobené bakterií E. coli se na člověka přenáší především konzumací kontaminované vody nebo potravin, ale také přímým kontaktem se zvířaty nebo jinými nakaženými. Nejčastěji je s přenosem spojováno hovězí maso a výrobky z něj, mléko a mléčné produkty, ovoce a zelenina.

Listerióza byla na pátém místě nejčastějších zoonóz a patří k nejvíce znepokojujícím. Obvykle se přenáší hotovými pokrmy. Přestože v absolutním vyjádření byly počty případů listeriózy v Evropě v roce 2021 vyšší než v roce 2020 (2 183 potvrzených případů), trend je od roku 2017 statisticky stabilní. Nejpostiženějšími skupinami obyvatel byli senioři, zejména osoby starší 84 let.

Zpráva obsahuje také informace o výskytu onemocnění zapříčiněných jinými původci, například bakteriemi Mycobacterium bovis/caprae, Brucella, Trichinella, Echinococcus, Toxoplasma gondii, ale také o případech vztekliny, horečky Q, západonilské horečky či tularémie. Plné znění zprávy najdete zde

Španělská spotřebitelská organizace OCU, která o zveřejnění zprávy EFSA a ECDC na svých internetových stránkách informovala, připomněla, že rizikům lze předcházet důkladnou hygienou včetně správného pravidelného mytí rukou a důsledným dodržováním pravidel přípravy pokrmů a uchovávání potravin.

Související články