poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Dobré zprávy, pesticidů v evropských potravinách celkově ubývá

6.6.2023

Kontroly potravin v rámci EU zjistily, že reziduí pesticidů v potravinách ubývá a zdravotní rizika v důsledku expozice pesticidům z potravin jsou v členských zemích nízká.

Evropská agentura pro bezpečnost potravin EFSA zveřejnila zprávu o výsledcích kontrol 87 860 vzorků z roku 2021, které zjišťovaly přítomnost pesticidů v potravinách v zemích EU, na Islandu a v Norsku. Šlo o běžně pravidelné testy v rámci Evropského programu koordinované kontroly (PCPA EU) a národních kontrolních programů. Výsledky slouží jako podklad k vytváření dalších monitorovacích programů zaměřených na snižování rizik a k normativním rozhodnutím.

V roce 2021 se kontroloři zaměřili na 12 konkrétních produktů, tedy na lilek, banány, brokolici, pěstované houby, grapefruity, melouny, sladkou papriku, stolní hrozny, panenský olivový olej, pšenici, tučné hovězí a slepičí vejce. Celkem 96,1 % testovaných vzorků nevybočovalo z norem a v 55 % z nich nebylo zjistitelné množství pesticidových reziduí. Ve zbývajících 3,9 % překročil výskyt pesticidů limit stanovený legislativou (v předchozím roce šlo o 5,1 %). K látkám, které se ve vzorcích vyskytovaly v největší míře, patřily ethylenoxid , jehož použití není v Evropské unii povoleno, dithiokarbamáty a sloučeniny mědi, působící jako fungicidy (tedy pesticidy určené k hubení hub a plísní).

Vzorky ke kontrole se z vybraných potravin odebírají jednou za tři roky. Porovnání nálezů umožňuje pozorovat vývoj situace. Například ve vejcích kleslo množství pesticidů na rovnou nulu a klesající trend lze pozorovat u panenského olivového oleje, brokolice, stolních hroznů nebo melounů. Naopak stoupl výskyt pesticidů v lilku, banánech, sladké paprice a pěstovaných houbách. Zvláště markantní je nárůst u grapefruitů dovážených ze zemí mimo EU, proto Evropská komise zpřísnila dovozní kontroly.

Více než 82 %  analyzovaných vzorků, které pocházely z organických produktů, mělo nedetekovatelné hladiny pesticidů, ale 1,8 % překračovalo povolené množství pesticidů, což je u organického zemědělství na pováženou. Téměř 86 % testovaných vzorků živočišných potravin neobsahovalo pesticidy a pouze v 1,3 % byla hladina překračovala normu.

Španělská organizace OCU připomněla několik způsobů, jak snížit příjem pesticidů. Nejúčinnější je loupat ovoce a zeleninu, přestože tím přijdete o část vlákniny, minerálů a vitamínů. V případě listové zeleniny je vhodné vyhodit vnější listy. Ovoce a zeleninu omývejte vlažnou tekoucí vodou déle než minutu. Pokud je myjete ponořené do nádoby, přidejte trochu jedlé sody a na závěr opláchněte. Hlávkový salát, mangold a špenát omývejte studenou vodou list po listu. K osušení použijte kuchyňský papír, který nasaje případné pesticidy, které mohly zůstat na povrchu. Konzumujte sezónní ovoce a zeleninu. Vybírejte produkty organického zemědělství, ale také je omývejte, protože mohou být znečištěné.

Související články