poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Rostliny z dovolené mohou ohrozit přírodu doma

1.8.2023

Dovoz rostlin ze zahraniční cesty ohrožuje místní ekosystém. Nebezpečím jsou invazivní druhy, hmyz nebo bakterie.

Francouzské ministerstvo zahraničí zahájilo kampaň „Plantes en danger“, česky „Rostliny v ohrožení“. Cílem je upozornit prázdninové cestující na to, že zdánlivě neškodná exotická rostlinka z dovolené může mít vážný vliv na místní flóru. Rostliny z jiných končin světa přenášejí škůdce neviditelné pouhým okem, a to v podobě semen invazních rostlin, hmyzu, hub, plísní, bakterií nebo virů. Seznam rizik je dlouhý, upozornila francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir, a problém se netýká pouze přírůstků z jiných světadílů. V různých evropských zemích, ale i v jednotlivých regionech se vyskytují organismy, které mohou uškodit plodinám nebo rostlinám typických pro jiné oblasti.

Pro kontinentální Francii patří mezi velké hrozby například bakterie Xylella fastidiosa. která napadá vinnou révu, citrusové plody, olivovníky, třešně a stovky dalších druhů a lze s ní bojovat pouze hubením kontaminovaných rostlin. Už se objevila v jižní Itálii a nyní se vyskytuje na Korsice, v regionu PACA (Provence, francouzské Alpy, Azurové pobřeží)a nově v Okcitánii. V těchto oblastech probíhají přísná opatření s cílem vyhnout se jejímu šíření do zbytku země.

Listokaz japonský pochází z Asie a před sto lety byl náhodně zavlečen do Severní Ameriky, kde způsobuje značné škody na obilninách, luštěninách a ovocných stromech. Jeho výskyt byl zaznamenán v Itálii a Švýcarsku. Asijský tesařík patří mezi největší hrozby pro stromy s tvrdým dřevem na světě a vyskytuje se v několika evropských zemích, které s ním aktivně bojují a snaží se jej vyhubit. Jako příklad nebezpečí pro floru zámořských francouzských území uvádí kampaň tři organismy. Houba Foc TR4, způsobující obávané vadnutí banánovníku, byla zaznamenána na ostrově Mayotte. Šíří se ve vodě a také v půdě, kde může přežít několik let. Bakterie zodpovědná za HLB neboli nemoc žlutého draka (zelenání citrusů) je jedním z nejvýznamnějších nebezpečí pro citrusové plodiny. Vyskytuje se v Západní Indii a na Réunionu, loni se objevila ve Francouzské Guyaně. Bakterie způsobující smrtelné žloutnutí palem a šířená hmyzem nebo kontaminovanými nástroji se vyskytuje v Severní Americe, Střední Americe a Africe. V roce 2021 se objevila na francouzském ostrově Guadeloupe.

Všechny tyto organismy mohou být přenášeny rostlinami (například asijští tesaříci se rozšířili bonsajemi), proto se důrazně doporučuje nevozit si rostliny ze zahraničí jako suvenýr. Krásné nebo vzácné rostliny, jaké potkáváte v jiných krajích, si můžete po návratu pořídit doma od profesionálů, floristů a zahradníků.

Související články