poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Neplaťte, co jste nechtěli

24.7.2014

Způsoby, jak tahat ze zákazníků peníze, jsou různé. Předem zaškrtnutá políčka v objednávce nebo formulka: „Neodpovíte-li do 14 dnů, máme za to, že objednáváte naši jedinečnou sadu na čištění slona.“ K uzavření nebo změně smlouvy občanský zákoník vyžaduje aktivní jednání. Co jste neobjednali, platit nemusíte!

Minulý týden operátor Vodafone oznámil, že od září modernizuje své služby. Pokud překročíte svůj předplacený balíček dat, aktivují vám sami další, aniž byste museli cokoliv dělat. Za data navíc zaplatíte 49 korun. Pokud o službu nemáte zájem, budete ji muset deaktivovat. Jak je to možné? Občanský zákoník i zákon o elektronických komunikacích umožňuje dodavatelům měnit obchodní podmínky i bez souhlasu zákazníka. Operátoři musí měsíc předem svým zákazníkům změnu oznámit a umožnit zrušení smlouvy bez jakékoliv sankce.

Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.

Operátor si však nemůže dělat úplně cokoliv a změny smluv musí být vždy v souladu jak se zákonem o elektronických komunikacích, tak s občanským zákoníkem. Tady narážíme na problém, který ve Vodafone buďto opomněli, nebo si s ním nelámali příliš hlavu. Nový občanský zákoník totiž zakazuje jakékoliv dodatečné platby, se kterými spotřebitel nedal výslovný souhlas. Ustanovení míří zejména proti tomu, aby obchodníci předem vyplňovali požadavek za spotřebitele, protože pokud něco chceme, umíme si o to říct sami. V minulosti se mohlo stát, že jste k letence dostali „přibalenou“ pojistku v ceně několika set korun, o kterou jste neměli zájem a koupili ji jen z nepozornosti, nebo k počítači znenadání přibyla kancelářská sada programů či operační systém, ač jsme do košíku vkládali holý počítač. Uplatní se však i v řadě dalších situací a na postup společnosti Vodafone sedí.

Co tedy dělat? Možnosti jsou čtyři. Pokud vám postup operátora vyhovuje a chcete využívat jeho služby tak, jak je od září bude automaticky přiřazovat, není třeba ničeho. Kde není žalobce, není ani soudce. Druhá možnost vyžadující aktivitu spočívá v tom, že předem automatické balíčky odmítnete. Třetí varianta je ukončení celé smlouvy bez sankce, a to i v případě, že máte závazek na dobu určitou. Změna podmínek umožňuje únik ze smluv, které se nám už nezdají tak výhodné, jako byly na začátku. Pokud vás operátor štve, je to možnost, jak mu to dát vědět. Pozor na včasnou výpověď, tu lze učinit jen před účinností nových obchodních podmínek.

Řada spotřebitelů se však o novince dozví asi až v momentu, kdy ji uvidí na svém vyúčtování. Co s tím? Operátor nám sice dá na vědomí, že mění podmínky, ale jeho možnosti prověřovat náš postřeh nejsou neomezené. Protože jsme s dodatečnou platbou nedali předchozí výslovný souhlas, nesmí ji podle § 1817 občanského zákoníku vyžadovat. Poplatek za data musíme reklamovat, na což máme dva měsíce od vyúčtování a u předplacených služeb dva měsíce od stržení platby. Když operátor reklamaci nevyhoví, je tu ještě možnost obrátit se s námitkou na Český telekomunikační úřad, který zhodnotí, zda je reklamace zamítnuta oprávněně. Pokud s postupem operátora nesouhlasí, nařídí mu, jak reklamaci správně vyřídit.

Související články