poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Zvyšování cen za energie musí být odůvodněné

6.11.2014

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) na konci října tohoto roku konstatoval, že němečtí dodavatelé energií si ve většině případů zvyšování cen za poslední rok a půl počínali nezákonně. Navýšení ceny totiž dostatečně neodůvodňovali. Informuje o tom německý spotřebitelský magazín „test“.

Německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest informuje o rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie, který v rozhodnutí uvedl, že dodavatelé jsou povinni zvýšení ceny za energie vždy dostatečně odůvodnit.

Rozhodnutí soudu týkající se zdražování v oblasti energií bylo vydáno již v březnu 2013. Z rozhodnutí lze dovodit zákaz užívání smluvních podmínek nevýhodných pro zákazníky, které by energetickým společnostem umožňovaly zvyšování ceny za dodávky bez předchozího ohlášení a udání důvodů. Za neplatné lze navíc považovat veškeré smluvní podmínky, na něž zákazník nebyl při uzavírání smlouvy upozorněn.

Němečtí dodavatelé energií však toto rozhodnutí ignorovali a nadále používali klauzule, které jim umožňovaly libovolné navyšování cen. Verdikt SDEU z 23. října 2014 však tuto praktiku definitivně zpochybnil. Většinu případů zvyšování cen za energie soudní dvůr považuje za protiprávní. Němečtí spotřebitelé mají podle soudu právo na odškodnění za neoprávněné účtování vyšších částek, než byly sjednány ve smlouvě.

Dodavatelé elektřiny a plynu se však brání. Podle nich se rozhodnutí SDEU týká pouze starších případů před březnem 2013, tudíž by jejich obchodní podmínky měly být stále platné.

S tím však organizace Stiftung Warentest nesouhlasí – podle ní jednoznačný výklad rozhodnutí SDEU spočívá v přehlednosti obchodních podmínek a nemožnosti zdražování bez souhlasu zákazníka. Zákazníkům, kterých se nezákonné zdražování dotklo, pak nabízí poradenství i pomoc s vymáháním přeplatků.