poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

TTIP opět na stole, otazníky zůstávají

2.2.2015

V prvním únorovém týdnu probíhá v Bruselu osmé kolo vyjednávání o Transatlantickém partnerství pro obchod a investice (TTIP) mezi zástupci Evropské komise (EK) a USA. Na pořadu je také setkání zástupců EK a zainteresovaných subjektů, například výrobců či neziskových organizací. Hlavními tématy by měly být výroba, zemědělství, služby a investice a také tvorba nových předpisů a pravidel. Evropská spotřebitelská organizace BEUC a s ní i dTest upozorňují, že v dohodě TTIP se stále skrývá mnoho rizik pro spotřebitele.

Předpisy v Evropské unii se velmi liší od předpisů ve Spojených státech, které jsou mnohdy podstatně méně přísné. Rozdíly se týkají zvláště regulace, ať již cen léků, hygienických podmínek chovu hospodářských zvířat či zakázaných látek v kosmetice. BEUC dále mezi riziky zdůrazňuje rozdílný stupeň ochrany osobních údajů na obou březích Atlantiku a část dohody týkající se arbitrážní komise Investor State Dispute Settlement, která by umožňovala zahraničním korporacím soudit se se státy v případě, že by se tyto cítily poškozeny konkrétními opatřeními vlád.

Co se týká například chovu hospodářských zvířat a masné výroby, EU dohlíží na každý dílčí krok v řetězci výroby potravin - „z chléva až na vidličku“- , v USA se řeší pouze výsledný produkt. Nechtěným symbolem TTIP se tak stala americká kuřata dezinfikovaná v chlorové lázni.

Velký rozdíl je i v regulaci kosmetiky, kdy americká legislativa zakazuje pouhých 11 nebezpečných látek, zatímco ta evropská 1328. Legislativa USA také neřeší potenciální rizika nanomateriálů a takzvaných endokrinních disruptorů. Disruptory jsou látky, které mohou u člověka zapříčinit hormonální nerovnováhu, a to zejména v případě tzv. koktejlového efektu, kdy na člověka působí více potenciálních disruptorů naráz.

Zatímco se v Bruselu vyjednává, BEUC pokračuje v informační kampani. Ve svých letácích shrnuje cíle, přednosti i komplikace spojené s dohodou TTIP a vybízí spotřebitele k aktivitě. Leták si můžete prohlédnout zde.
 

Související články