poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Drahé osmičky může omezit zákon

1.4.2015

dTest oslovil Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na novelizaci zákona o ochraně spotřebitele. Podle právníků dTestu český zákon vůbec nepokrývá využívání modrých a bílých linek obchodníkem vůči zákazníkovi. Česká právní úprava je tak v rozporu se zněním evropské směrnice o právech spotřebitelů.

České národní právo poskytuje spotřebitelům nižší úroveň ochrany, než jakou garantuje evropská směrnice. Ta říká, že pokud obchodník provozuje telefonní linku vyhrazenou pro záležitosti týkající se uzavřených smluv, spotřebitel nesmí za hovor platit vyšší částku, než je běžná sazba.

Řada společností, jako jsou mobilní operátoři, dodavatelé energií, dopravci, banky, pojišťovny i obchody, používá pro kontakt se zákazníky bílé a modré linky. Ceny za tyto hovory jsou významně vyšší než při volání na běžnou pevnou linku, u jednotlivých operátorů se liší a obvykle není možné je čerpat z volných minut na volání.

Český zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje prodávajícímu v souvislosti s uzavřenou smlouvou používat při komunikaci se zákazníkem pouze takzvané devítistovky. Vůbec tudíž legislativně neošetřuje využívání modrých a bílých linek ve stejné situaci. Směrnice však garantuje spotřebiteli ochranu před všemi typy telefonních linek, za které je účtována vyšší cena, než je běžná sazba. Tedy i před modrými a bílými linkami.

Členské státy se při transpozici do národního práva mohou od znění evropské směrnice odchýlit jen tam, kde to směrnice výslovně připouští, a pouze v zájmu spotřebitele, tedy za účelem poskytnutí vyššího standardu ochrany, než je zaručen směrnicí. Transpozice v tomto případě nebyla provedena správně a Česká republika se vystavuje případnému vyšetřování Evropskou komisí.

Většina lidí se podle březnového průzkumu dTestu neorientuje v tom, jak jsou barevné linky zpoplatněny. Za hovor, jímž nahlásí například poruchu či pojistnou událost, zaplatí desítky i stovky korun, přitom předem neznají cenu hovorného. dTest v této věci již oslovil Český telekomunikační úřad, operátory i obchodníky a vyzval je ke změně. Nyní se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu s návrhem na provedení legislativní změny zákona o ochraně spotřebitele.

Více informací o problematice osmičkových linek v České republice se dozvíte na stránce www.dtest.cz/osmicky.

Související články