poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Herbicid Roundup zařazen na seznam potenciálně karcinogenních látek

21.4.2015

Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila na konci března na seznam potenciálně karcinogenních látek herbicid glyfosát, prodávaný v České republice i dalších zemích jako Roundup. V současnosti se jedná o jeden z nejrozšířenějších herbicidů na světě, používá se hlavně na ochranu geneticky modifikovaných plodin. Spolu s ním byly na tentýž seznam zařazeny čtyři insekticidy.

Glyfosát, společností Monsanto prodávaný jako Roundup, funguje tak, že blokuje rostlinám enzymy pro tvorbu esenciálních aminokyselin bílkovin. Tak je schopný hubit širokou škálu plevele. Rozšíření Roundupu je spjato s využíváním geneticky modifikovaných plodin vyšlechtěných tak, aby byly vůči tomuto herbicidu odolné. Podle odborníka na životní prostředí MUDr. Miroslava Šuty tvoří Roundup šestinu veškerých herbicidů užívaných v ČR. Například za rok 2013 ho bylo spotřebováno více než 935 tun.

Podle odborníků z WHO existují omezené důkazy, že používání Roundupu může u člověka způsobovat takzvané non-Hodgkinské lymfomy. Karcinogennost přípravku byla prokázána i na laboratorních zvířatech.

Obavy z Roundupu se ale netýkají jen jeho potenciálních rakovinotvorných účinků. Šuta uvádí, že tento herbicid může fungovat i jako takzvaný endokrinní disruptor a narušovat hormonální systém člověka.
 

Související články