poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Bez účtenky hrozí Slovincům pokuta až 400 euro

16.6.2015

Slovinská vláda na konci května letošního roku zveřejnila návrh zákona o boji proti šedé ekonomice. Ten by kromě jiného spotřebiteli ukládal povinnost uchovat daňový doklad po celou dobu, kdy je zboží v záruce. Toto ustanovení však čelí kritice spotřebitelské organizace Zveza Potrošnikov Slovenije (ZPS).

Pokud by připravovaný zákon vstoupil v účinnost, slovinskému spotřebiteli by hrozila pokuta od 40 do 400 euro, pokud by na vyzvání daňového úřadu nebyl v době záruky schopný prokázat daňovým dokladem koupi zboží či využití služby.

ZPS toto nařízení považuje za nepřiměřené a nemající v EU obdoby. Přenesení důkazního břemene z prodejce na zákazníka je podle ní významným zásahem do základních práv a svobod. Na svých internetových stránkách už také spustila petici s cílem kontroverzní nařízení zrušit či alespoň změkčit. Tu za týden podpořilo více než šest tisíc spotřebitelů.

ZPS také vadí, že ačkoli je nařízení namířené proti šedé a černé ekonomice, ve výsledku nejvíce dopadne na běžného spotřebitele. Vadí jí i presumpce viny, která je v nařízení obsažená. To, že prodejce nevydal účtenku, či skutečnost, že si ji spotřebitel nepřevzal, nemusí nutně znamenat, že se jedná o daňový únik. Mnohem častěji jde o administrativní chybu prodejce či opomenutí na straně zákazníka.

Na svých internetových stránkách již ZPS zveřejnila pozměňovací návrhy k zákonu. Ty vypouštějí pokutu v případě, že by spotřebitel nemohl doložit daňový doklad. Daňový úřad by pak mohl provádět kontrolu účtenky pouze těsně po proběhnutí transakce přímo v provozovně, případně v jejím blízkém okolí.

I české ministerstvo financí chtělo obdobnou povinnost spočívající v převzetí účtenky zákazníkem zakotvit v zákoně o evidenci tržeb, jehož návrh nedávno předložilo do připomínkového řízení. dTest je přesvědčen, že pro naplnění cíle zákona postačí stanovení povinnosti obchodníkovi, který musí při placení účtenku vydat. Tak je zajištěno, že spotřebitel účtenku dostane. Ukládat zákazníkovi povinnost převzít účtenku je nadbytečné, proto dTest navrhl, aby dané ustanovení bylo vypuštěno bez náhrady. Ministerstvo financí této připomínce vyhovělo a z návrhu zákona tento bod odstranilo.