poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Belgická jablka a hrušky jsou plné pesticidů

14.3.2016

Test belgické spotřebitelské organizace Test-Achats, který zkoumal přítomnost pesticidů v prodávaném ovoci, přináší znepokojivé výsledky. Většina ze čtyřiceti testovaných vzorků jablek a hrušek obsahovala alespoň čtyři různé pesticidy. Byly přítomny i v ovoci, které neslo označení „bio“. Žádný z testovaných vzorků sice nepřekročil zákonné limity, i tak podle Test-Achats mohou obsažené pesticidy představovat hrozbu pro nejmenší.

Jablka a hrušky v klasické i bio kvalitě byly podrobeny testům na přítomnost reziduí 500 druhů různých pesticidů. Výsledky nebyly příliš lichotivé. Žádné pesticidy se nenašly pouze u šesti vzorků. Na druhou stranu, šest vzorků jablek a pět hrušek obsahovalo stopy po přítomnosti více než sedmi různých druhů pesticidů. Přítomnost pesticidů byla také naměřena u čtyř ze sedmi jablek a hrušek v bio kvalitě.

Hodnota naměřených reziduí pesticidů naštěstí v žádném případě nepřekročovala zákonem stanovené limity ani doporučenou dávku denního příjmu těchto látek. Test-Achats však radí opatrnost. Účinky pesticidů na lidský organismus stále nejsou dostatečně prozkoumané. Mnohým látkám se pak připisuje endokrinně disruptivní účinek, čili neblahý vliv na hormonální systém u vyvíjejícího se organismu. Test-Achats tak zvláště rodičům nejmenších dětí doporučuje vyvarovat se chemicky ošetřovaného ovoce a kritizuje představitele orgánů Evropské unie za to, že nezavedli přísnější regulaci pesticidů v pokrmech určených pro děti do tří let věku.

Belgičané také upozorňují, že přijetí dohody označované jako TTIP, která přináší prohloubení obchodních vztahů mezi USA a EU, by mohlo znamenat snížení úrovně ochrany evropského spotřebitele před rizikovými látkami. Předpisy, které regulují užití pesticidů, jsou v USA mnohem měkčí.

Přítomnost pesticidů a jiných nežádoucích látek v potravinách sleduje i dTest, naposledy jsme jejich rezidua hledali při únorovém testu povidel. V testu dětských přesnídávek pak dTest našel nadměrné množství pesticidů v bio výrobku Poki Bio. Zjištění dTestu vedlo k tomu, že přesnídávka byla stažena z trhu a výrobci byl odebrán certifikát „bio“.
 

Související články