poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Co přinesl únik dat o TTIP?

23.5.2016

Již od počátku vyjednávání Dohody o transatlantickém obchodním a investičním partnerství, známé též pod zkratkou TTIP, Evropská spotřebitelská organizace BEUC řeší, jaký tato dohoda může mít dopad na spotřebitele. O úniku dat z vyjednání o TTIP bylo již napsáno mnoho, někteří je považují za senzaci, jiní zase za „bouři ve sklenici vody“. Data z tajného jednání, která nedávno zveřejnila ekologická organizace Greenpeace, nejsou pro spotřebitele příliš příznivá. Naplnily se i pochybnosti BEUC, která považuje nová zjištění za závažná, což podtrhuje i objem uniklých dat. 

Jedním z hlavních terčů kritiky TTIP je její netransparentnost. Zatímco Evropská komise reagovala na ostrou kritiku a některá data z vyjednávání pravidelně zveřejňuje, o USA se bohužel totéž říci nedá. Nově zveřejněné informace tak znamenaly zlom v této oblasti. BEUC se například nelíbí, jak si američtí vyjednávači představují „transparentnost“ jednání. Podle americké strany by měl mít možnost zaslat své připomínky k jednání či výsledné podobě dohody kdokoli, tedy i zástupci nadnárodních korporací. Přijetí tohoto návrhu by tak mohlo mít negativní dopad na spotřebitele zejména z pohledu jejich ochrany.

Dalším sporným bodem je umožnění napadení právních předpisů, které dotyčnou osobu poškozují, případně škodí jejímu podnikání. Ve srovnání s USA jsou standardy v EU v některých oblastech mnohem přísnější. Jestliže by je tak mohl kdokoli napadnout, evropské právní předpisy by se mohly dostat pod palbu různých korporací. BEUC se proto obává, že by mohla být zpochybněna i politika EU v oblasti chemikálií, která je dlouhodobě trnem v oku chemickému průmyslu na druhé straně Atlantiku.

Evropská komise často zdůrazňuje, že bude stát za svými hodnotami a že se existující standardy nesníží. To ale neznamená, že se situace nemůže do budoucna změnit. Vylepšení procesu zavádění nových politik by také v americkém podání znamenalo ztížit EU jakoukoliv další budoucí regulaci či zavádění nových standardů. Jaký by to mohlo mít dopad na běžný život spotřebitelů? Třeba by se v budoucnu mohly změnit požadavky na obsah potencionálně nežádoucích látek v potravinách či kosmetických výrobcích.

dTest je stejně jako BEUC toho názoru, že Evropská komise by měla uvedené požadavky USA odmítnout a nadále trvat na zachování nejen svých stávajících, ale i budoucích standardů. Jelikož se právě Evropská komise podílí na znění dohody, měla by se držet zásady, kdy je pro ni důležitější obsah smlouvy než datum jejího dojednání. Neměla by se tak dostat pod tlak a schvalovat smlouvu ve spotřebitelsky nepřijatelné podobě.
 

Související články