poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Nepoctivý dodavatel energií falšuje podpisy a nahrávky hovorů

31.3.2017

Italští spotřebitelé mají problémy s nepoctivým dodavatelem energií, společností Green Network. Ta je obtěžuje telefonickou nabídkou rádoby výhodných dodávek energií. Nezná však odpověď „ne“ a takřka každý volaný se stane jejím zákazníkem. Pracovníci společnosti falšují podpisy na smlouvách a manipulují s nahrávkami monitorovaných hovorů. Před touto společností proto varuje tamní spotřebitelská organizace Altroconsumo.

Telemarketéři společnosti Green Network se nejprve volanému představí jako pracovníci společností Enel či Acea Energia či jako zástupci vládní energetické agentury. V monitorovaném hovoru pak spotřebiteli nabízí údajně neodolatelně výhodné dodávky energií.

Dotyční telemarketéři jsou sice velmi neodbytní, ale v tom není ten největší problém. Stává se, že spotřebitel, který nabídku zdvořile odmítne, obdrží za pár dní dopis od společnosti Green Network, která ho vítá jako nového zákazníka. Na přiložené smlouvě pak v některých případech překvapený zákazník nachází zfalšovaný podpis.

Někteří zákazníci si nepoctivé jednání nenechali líbit a vyžádali si záznam monitorovaného hovoru, při němž měli dát souhlas s přehlášením odběru. Nahrávka, která se k nim dostala, ovšem jevila jasné stopy po manipulaci a přestříhávání. Spotřebitelův souhlas či jen prosté slovo „ano“ si společnost vypůjčila odjinud z nahrávané konverzace.

Altroconsumo připomíná, že za podobné nekalé obchodní praktiky byla společnost Green Network již v minulosti pokutována italským Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, v nepoctivém jednání však pokračuje dál. Spotřebitele vyzývá, aby si podobné jednání nenechali líbit a podali další stížnosti k výše zmíněnému úřadu. Sama se pak připojila k těm, kteří již stížnost podali.

S podobnými nekalými či agresivními obchodními praktikami se můžete setkat i u nás. V České republice je také možné smlouvu sjednat ústně prostřednictvím telefonu. Toho využívají někteří dodavatelé energií. Bohužel se najdou i tací, kteří na začátku telefonického hovoru volanému tvrdí, že mu pouze představují svoji nabídku. V průběhu hovoru se pak zeptají, zda vás nabídka zaujala, a po souhlasné odpovědi zaevidují uzavření smlouvy. Jednou z možností, jak se bránit, je nechtěně uzavřenou smlouvu zrušit odstoupením nebo její výpovědí.
 

Související články