poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Francie na cestě k udržitelnému školnímu stravování

29.9.2017

Francouzská spotřebitelská organizace Que Choisir informuje o probíhajících změnách ve školním stravování. Jejich cílem je zvýšení podílu biopotravin v jídelnách. Realizace se však z různých důvodů zadrhává.

Již loni na jaře schválila francouzská Ústavní rada návrh zákona, jehož cílem je zvýšit ve školních jídelnách podíl udržitelných potravin – ekologických a regionálních. Změna přístupu ke školnímu stravování je součástí tzv. Generálního fóra pro potraviny – balíčku změn v potravinářství, který před volbami ve svém programu sliboval současný francouzský prezident Emmanuel Macron. Kromě změny školních jídelníčků slibuje i nasměrování Francouzů ke zdravější výživě a řešení ekonomických problémů francouzských zemědělců a potravinářů. Na realizaci nastíněných cílů se podílí celkem 14 pracovních skupin zabývajících se jednotlivými otázkami.

Zavedení udržitelných potravin ve školách se s letními prázdninami dostalo na okraj zájmu, nyní se však k němu vrací pozornost, a to nejen z oficiálních míst. Krátce po začátku školního roku spojily své síly Federace rodičovských rad (FCPE) a Národní federace pro ekologické zemědělství (FNAB) a zahájily kampaň, která má za cíl přesvědčit lokální politiky k zavedení regionálních potravin a biopotravin do jídelen. Podle obou organizací by 86 % francouzských poslanců podpořilo zákon zavádějící povinnost podávat od roku 2022 v jídelnách alespoň 20 % regionálních a biopotravin.

Paralelně se zahájením občanské kampaně prezentovala své závěry i Nadace pro přírodu a člověka (FNH), která je zapojena v pracovních skupinách Generálního fóra pro potraviny. Nadace FNH je ve svých cílech ještě radikálnější – do roku 2022 požaduje ve školních jídelnách alespoň 50 % udržitelných potravin, z toho minimálně 30 % původem z bioprodukce. Spolu s tím navrhuje i odměny pro jídelny, které přejdou zcela do biorežimu.

Celostátní oficiální zavedení udržitelných potravin je v tuto chvíli v nedohlednu, přitom bylo již téměř na dosah ruky. Francouzské Národní shromáždění totiž už v lednu 2016 přijalo zákon nařizující servírovat v jídelnách již od roku 2020 alespoň 20 % biopotravin a 40 % regionálních či sezónních produktů. Tamní Ústavní rada však zákon před nabytím účinnosti zrušila z důvodu nedodržení legislativního procesu.

Účastníci Generálního fóra pro potraviny však neztrácejí naději. Členka FNH Mathilde Théry doufá, že se slibovaný cíl alespoň 50 % udržitelných potravin ve školních jídelnách pro rok 2022 nakonec podaří prosadit. Důležité však podle ní bude vymezit, že alespoň 30 % z toho připadne na biopotraviny.

V každém případě by navrhované kvóty pro bio a regionální potraviny znamenaly výrazný posun od současného stavu. Aktuálně se ve francouzských školách denně podává okolo 7 milionů jídel, na biopotraviny z tohoto množství připadá méně než 3,2 %.

Související články