poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Když vás televize špehuje

15.11.2017

Ihned po zapnutí sbírají chytré televize celou řadu soukromých informací o vašich zvyklostech a odesílají je přes internet kabelovkám, výrobcům a distributorům chytrých TV, dodavatelům aplikací, aniž byste o tom vy jako uživatelé tušili. Souhlasíme s belgickou spotřebitelskou organizací Test-Achats, že by spotřebitel měl mít možnost rozhodnout, které informace o něm budou sdíleny, s kým a za jakým účelem.

Přijetím obecných podmínek používání své smart TV poskytujete různým firmám právo používat vaše osobní údaje (číslo telefonu, jméno, datum narození, IP adresu, polohu apod.). Na ně však navazují i citlivější informace jako rasa, politické názory, náboženská příslušnost, sexuální orientace aj., které výrobci snadno získají. Používají je k analýze způsobu, jakým využíváte nabízené služby, k vývoji dalších produktů, k marketingovým účelům nebo k cílené reklamě.

Obecné podmínky mají být jasnější

Většina uživatelů uděluje svůj souhlas, aniž by si to vůbec uvědomili. Test vybraných chytrých televizí značek Samsung, LG, Sony, Panasonic, Hitachi a Hisense ukázal, že kvůli prezentaci otázek týkajících se soukromí je zákazník přijme, aniž by je pozorně četl. Bývají nekonečně dlouhé (8 až 55 obrazovek textu), formulované vágně nebo nejednoznačně a přístup k nim je podmíněn vědomým a cíleným kliknutím na nabídnutý odkaz. Je pochopitelné, že mnoho spotřebitelů si proces usnadní poklepáním na souhlas se vším.

Možnost tyto podmínky odmítnout je na druhou stranu velmi omezená. Jen Hisense a Panasonic umožňují nesouhlas se zpracováním dat osobního rázu. Test-Achats v této otázce požádala o pomoc belgickou Komisi pro ochranu soukromého života, obdobu našeho Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje unikají příliš daleko

Test-Achats také analyzovala bezpečnost přenosu dat – kam jsou odesílána, kolika serverům atd. Zjištění jsou znepokojivá. Údaje jsou ukládány na různý počet serverů: 3 pro LG a až 16 pro Samsung. Ty mohou být umístěny v zemích, které se neřídí požadavky EU na ochranu soukromí. Uživatelé tedy nemají naprosto žádnou možnost kontrolovat, co se s jejich daty dále děje.

Vaše soukromí a údaje o něm vám patří

Uživatel se musí moct rozhodnout, které informace bude sdílet a k jakým účelům. Proto je nutná transparentní a snadno pochopitelná politika ochrany soukromí. Je rovněž nezbytné co nejdříve vyvinout účinné nástroje umožňující každému snadno a naprosto bezpečně spravovat svá data a dohlížet na jejich sdílení. Naději skýtají nová pravidla EU – vejdou v platnost v květnu 2018 a měla by se vypořádat s většinou podobných otázek.

Související články