poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Označení CE není zárukou kvality ani bezpečnosti

4.1.2018

Spoléháte na to, že označení CE na zboží zaručuje kvalitu a bezpečnost? Chyba. Jedná se o označení potvrzující shodu výrobku s legislativou a normami EU, neznamená však potvrzení pozitivních parametrů nebo přiblížení se dokonalému standardu, ani kontrolu vlastností produktu nezávislou institucí. Je tedy nositelem nejednoznačné informace pro zákazníky, a proto se několik evropských spotřebitelských asociací obrátilo na Evropskou komisi s žádostí o zrušení požadavku na jeho uvádění na výrobcích a obalech.

Vše, co se dostane do rukou spotřebitelů, by mělo být bezpečné. Očekáváme to od standardizovaného a normami určovaného trhu EU. Různé spotřebitelské organizace však ve svých testech opakovaně odhalují výrobky skýtající nebezpečí pro uživatele, a to v nejrůznějších oblastech. Může se jednat o vrtačky, dětské sedačky, mikrovlnky, kosmetiku, hračky, elektrické radiátory, bojlery a tak dále – seznam je dlouhý. Všechny hrdě nesou dvě písmenka, CE, která kupující chápe jako doporučení spolehlivosti. CE je však označení spojené spíše s dokumentací a výsledky schvalovacích procedur, rozhodně není potvrzením nějaké přísnější kontroly a záruky kvality či bezpečnosti výrobku, kterou někdo pravidelně kontroluje a přes kterou vlak nejede.

Evropská komise v polovině loňského prosince doporučila posílit kontrolu některých výrobků nesoucích označení CE na evropském trhu, a ochránit tak spotřebitele před vadami a problémy.

Evropská organizace spotřebitelů BEUC vyzvala komisi i k zpřísnění kontrol výrobků nabízených přes internet, zřízení celoevropské databáze nebezpečných produktů a zajištění účasti spotřebitelských organizací . BEUC, Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů v neziskových organizacích ANEC, spotřebitelské organizace z Belgie (Test-Achats), Španělska (OCU), Portugalska (DECO) a Itálie (Altroconsumo) se navíc společně obrátily na Evropskou komisi s požadavkem o zrušení povinnosti uvádět CE na výrobcích a jejich obalech, aby nebyli uživatelé uváděni v omyl, a aby označení zůstalo jen v technické dokumentaci. Papírově se totiž na trh nedostane prakticky nic, co označení CE podle dokumentace dostat nemůže. Organizace apelují na EK, aby přijala opatření k zajištění a skutečnému zaručení bezpečnosti zboží na evropském trhu.

K varování před škodlivými výrobky, ať už unijními nebo z dovozu, by v zásadě nemělo docházet – správně by se na evropský trh takové produkty vůbec neměly dostat.

Související články