poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Prodejci kaprů předpisy dodržují

29.1.2018

Vánoce jsou dávno za námi, ale zda se kapr povedl, kde jsme ho koupili a jak jsme byli spokojeni, si většinou ještě pamatujeme. Statní veterinární správa (SVS) jako obvykle v předvánočním čase prodejce kaprů sledovala a při kontrolách zjistila méně porušení pravidel než o rok dříve, a to zejména administrativní povahy. Výsledky shrnula ve zprávě na svých webových stránkách.

Kontroly se soustředily na 908 prodejních míst, tedy o 200 více než v prosinci 2016. Úřední veterináři při nich vždy prověřují mnoho záležitostí, například i to, zda je stánek umístěn a vybaven podle zásad ochrany zdraví ryb a požadavků na jejich welfare neboli obecnou pohodu, tj. stav dokonalého fyzického a psychického zdraví v souladu s prostředím. Důležité je, aby nedocházelo k přeplnění kádí, aby v nich byla čerstvá protékající voda a ryby tak měly dostatek kyslíku, podstatné jsou samozřejmě hygienické podmínky prodeje. Předpisy se řídí i vybavení stánků a v souladu s legislativou musí být postupováno také při usmrcování ryb. V tomto případě hraje roli zejména zákon na ochranu zvířat proti týrání. Nesmí chybět zdroj pitné vody k omývání pultu ani odvod odpadní vody do kanalizace. Stanovená pravidla nezapomínají ani na způsob nakládání s živočišnými odpady z kuchaných ryb. Původ ryb musí být doložitelný a zákazník by měl mít k dispozici dostatek informací o zboží.

Pro Vánoce 2017 bylo Státní veterinární správě nahlášeno přes 2500 prodejních míst, tedy o 300 více než v předešlém roce. Hlášení je třeba podat nejméně týden před zahájením prodeje a podle takto získaných údajů SVS plánuje a provádí své kontroly. Její odborníci navštíví vždy ty, kteří dříve chybovali, ale i nové prodejce.

V minulém prosinci byly zjištěny chyby ve 2,4 % případů, závad bylo dohromady 24. Dobrou zprávou je, že jich bylo méně než dříve Navíc byly převážně administrativní – nejčastěji šlo o nenahlášení zahájení prodeje krajské veterinární správě a chybějící doklady o původu ryb. K nejzávažnějším porušením předpisů patřil případ neoprávněného užívání chráněných označení, tedy klamání spotřebitele.

Ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád si celkový stav pochvaluje – úroveň prodeje vánočních kaprů se dlouhodobě zlepšuje, mimo jiné díky osvětě a důslednému veterinárnímu dozoru.

Pro nás zákazníky jsou další Vánoce zatím hodně vzdálené, ale dodavatelé a prodejci kaprů již jistě plánují další sezonu. Je uklidňující vědět, že jich velká většina dodržuje stanovená pravidla jak ve svém, tak v našem zájmu.

Související články