poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Evropská strategie má snížit objem plastů v životním prostředí

2.2.2018

V polovině ledna zveřejnila Evropská komise svoji Strategii pro plasty, která si klade za cíl ochránit životní prostředí před plastovými odpady a zároveň podpořit růst a inovace průmyslu. Všechny plastové obaly v EU mají být do roku 2030 recyklovatelné nebo opakovaně použitelné. Zamezit by se tím mělo i úniku plastů a jejich mikroskopických částic do přírody.

Jak informuje bulharská spotřebitelská organizace Aktivni potrebiteli, jež cituje tiskovou zprávu Evropské komise, Evropané každý rok produkují 25 milionů tun plastového odpadu, přičemž recyklují méně než 30 % tohoto množství. Ve světovém měřítku tvoří plasty 85 % odpadků na březích moří a oceánů. Plastové částice se dostávají do našich plic i do naší stravy. Mluví se o možných negativních účincích těchto mikročástic.

Nová evropská strategie má docílit toho, aby plastové výrobky respektovaly už od výroby zásady oběhového hospodářství a byly tedy opětovně použitelné, opravitelné a recyklovatelné. Kromě ochrany životního prostředí má strategie přinést i ekonomické výhody - otevření prostoru pro inovace, posílení konkurenceschopnosti a vytvoření více pracovních míst. Kontrola plnění strategie bude probíhat na základě deseti klíčových kritérií, vztahujících se na každou etapu přechodu ke kruhovému hospodářství na úrovni celé Unie i každého členského státu.

Dále budou zavedena nová pravidla pro obaly, zlepší se recyklovatelnost plastů na trhu a zvýší se žádanost recyklovaných plastových materiálů. Nasbírá se více plastu, a proto vznikne více kvalitních a větších recyklačních zařízení s lepším jednotným systémem pro oddělený sběr a třídění. Ušetří se tak zhruba 100 eur za každou tunu recyklovatelného odpadu.

Dojde ke snížení objemu plastového odpadu. Začátkem současného snažení bylo omezení používání igelitek v některých členských státech. Nyní se pozornost soustředí na další jednorázové plastové výrobky a rybolovná zařízení. Bude posilována všeobecná informovanost v této oblasti a přijata nová označení pro biologicky rozložitelné a kompostovatelné plasty.

Zavedení nových pravidel sníží znečištění moří a oceánů a zároveň napomůže snížení administrativní zátěže přístavů, lodí a příslušných úřadů. Odpad nashromážděný na moři v něm nesmí zůstat a bude se povinně dopravovat na pevninu.

Zvýší se podpora investic a inovací v branži a bude poskytnuto 100 milionů eur na financování vývoje inteligentnějších a recyklovatelnějších umělých materiálů, zvyšování efektivity recyklace a odhalování a likvidace nebezpečných a znečišťujících látek z recyklovaných plastů.

EU tak chce jít příkladem a spolupracovat s partnery z celého světa k hledání a nalezení globálních řešení a vypracování mezinárodních standardů a pravidel.

Slovy prvního místopředsedy EK Franse Timmermanse, odpovědného za udržitelný rozvoj, „nezměníme-li způsob, jakým vyrábíme a používáme plasty, bude do roku 2050 v oceánech víc plastů než ryb. Musíme zamezit tomu, aby se plasty dostávaly do vody, potravin, a dokonce do našeho organismu. Jediným dlouhodobým řešením je snížit množství plastového odpadu jeho větší recyklací a opětovným využíváním. Tento problém musí řešit občané, průmysl i vlády společně… Musíme investovat do inovativních nových technologií, které ochrání naše občany a životní prostředí a současně zachovají evropskému průmyslu jeho konkurenceschopnost.“

Související články