poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Rizikové složky minerálních olejů se snadno dostanou do potravin

8.2.2018

Běžně používané potraviny jako těstoviny, rýže, obiloviny nebo dokonce čokoláda mohou být kontaminovány škodlivinami z minerálních olejů, známými pod zkratkami MOSH a MOAH. Kolegové ze Španělska, Belgie a Itálie zjišťovali jejich obsah ve stovce výrobků. V některých případech potraviny obsahovaly škodlivin tolik, že představovaly riziko pro lidské zdraví. 

MOSH a MOAH jsou složky minerálních olejů. Nasycené uhlovodíky minerálních olejů (MOSH) se hromadí v tělesných tkáních, v lymfatických uzlinách, v slezině a játrech a mohou v nich způsobovat histologické změny, tzv. mikrogranulomy. Aromatické uhlovodíkové sloučeniny (MOAH) jsou považovány za potenciálně karcinogenní a mutagenní.

Tyto látky se mohou dostat do potravin různými způsoby – když potravina přijde do styku s recyklovaným papírem nebo kartonem, z některých plastových obalů, z barev na obalech, z povolených, ale špatně vyrobených nebo zpracovaných látek, s pesticidy, z látek používaných k impregnaci košů na rýži, kávu nebo kakao apod.

Během posledních několika let byli evropští spotřebitelé nejednou varováni před výrobky s obsahem MOAH nebo MOSH, přesto nebyla stanovena žádná omezení ani změněny normy, neposílily se ani kontroly, aby se nebezpečí omezilo. Na potenciální riziko MOAH v potravinách upozornil i Evropský úřad pro bezpečnost potravin EFSA. Oficiální limity MOSH pro různé typy potravin zatím stanovila jen Belgická federální agentura pro bezpečnost potravinového řetězce. Bylo prokázáno, že vysoký obsah MOSH zvyšuje i hladinu MOAH.

O testech spotřebitelských organizací informovala na svém webu španělská Organizace konzumentů a uživatelů (https://www.ocu.org/alimentacion/seguridad-alimentaria/informe/aceites-minerales-alimentos). Bylo do nich zahrnuto 105 výrobků. Nejčastěji byly zdraví škodlivé složky minerálních olejů nalezeny v těstovinách, rýži basmati, snídaňových cereáliích, čokoládě a směsích na přípravu pudinků a pečených moučníků. 81 % vzorků obsahovalo MOSH, i když v nízkém množství. V 16 % z nich byly MOAH.

Související články