poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Neonikotinové pesticidy zabíjejí včelstva

19.3.2018

Studie Evropského úřadu pro kontrolu potravin EFSA potvrdila nebezpečnost neonikotinových insekticidů pro včely. Omezení jejich používání není dostatečné a předpokládá se, že Evropská komise a členské státy EU podniknou potřebné kroky k jejich úplnému zákazu.

Francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir cituje vyjádření EFSA z 28. února, podle kterého používání neonikotinových pesticidů ohrožuje jak divoká, tak chovaná včelstva. Závěry studie se částečně liší podle aplikace přípravků, druhu včel a jejich vystavení účinku chemikálií, ale obecně bylo riziko potvrzeno pro všechny tři podrody včel.

Již v roce 2013, 15 let po začátku polemik o vznikajících problémech, EFSA poprvé poukázala na toxické účinky těchto přípravků na včelstva. V roce 2016 zveřejnila další velmi varovné poznatky. V současnosti platí evropské moratorium na používání tří neonikotinových pesticidů – klothianidinu, imidaklopridu a thiamethoxamu. Je zakázáno jejich používání na všechny kultury, které včely přitahují. Údaje francouzského ministerstva zemědělství z loňského roku přesto ukazují, že jejich prodej za tři roky trvání moratoria ve Francii nejen neklesl, ale dokonce stoupl o 4 %.

Výzkum z let 1995-2014 na divokých semenožravých ptácích navíc ukázal, že neonikotinové pesticidy nezabíjejí jen včely.  Podle informací francouzského Státního úřadu pro lov a divokou faunu ONCFS, který se na studii podílel, v 70 % případů existovala souvislost mezi úmrtností ptáků a působením imidaclipridu při ošetření rostlinných kultur.

Podle kolegů z UFC-Que Choisir by bylo trestuhodné nerozhodnout o úplném zákazu použití neonikotinových pesticidů na evropské i národní úrovni, bylo by to jasné přehlížení reálného nebezpečí.

Související články