poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

V Belgii bylo prodáváno škodlivé maso

26.3.2018

V Belgii byly z obchodů staženy stovky masných výrobků skupiny Verbist, jelikož jeden z jejích závodů přišel o výrobní licenci kvůli porušení řady pravidel zajišťujících nezávadnost masných produktů.

Aféra propukla v první polovině března. Supermarkety Delhaize a Colruyt odebraly z regálů vše z nabídky skupiny Verbist, majitele řady belgických jatek, zejména výrobky z hovězího masa. Důvodem jsou problémy masny Veviba v Bastogne, která přišla o dvě důležitá povolení – mrazírenské a zpracovatelské. Podnik nedodržoval dostatečně hygienické předpisy a pravidla bezpečnosti potravin. Bylo zjištěno padělání údajů o mrazení a nalezeny vzorky masa naprosto nevhodné ke konzumaci.

Podle belgické Federální agentury pro bezpečnost potravinové sítě AFSCA byly identifikovány dvě závadné kategorie produktů – mleté maso a hovězí zadní. Upřesnila také, že se jedná jen o část masných výrobků Veviba, že jsou mnohé staženy jen „z opatrnosti“ a že většina nabídky na trhu je pro konzumenty bezpečná. Belgická spotřebitelská organizace Test-Achats však považuje tuto situaci za matoucí pro spotřebitele.

Problémům je třeba důsledně předcházet

Zástupci Test-Achats se sešli s ministrem zemědělství a upozornili jej na problémy, na které vzniklá situace poukazuje:

Nedostatečná sledovatelnost výrobků. V současnosti má každá část výrobního a distribučního řetězce odpovědnost za výrobek jen od chvíle převzetí do chvíle předání dále. Nemá tedy žádnou možnost či povinnost mít úplné informace o cestě, kterou produkt projde od začátku až k spotřebiteli. To skýtá nebezpečí podvodů.

Vnitropodniková kontrola má svá omezení. Je podle pravidel EU povinná, nemůže však v žádném případě nahradit kontroly prováděné nezávislými institucemi. Proto by měla AFSCA disponovat dostatečnými finančními prostředky k jejich vykonávání. Ve skutečnosti se však její rozpočet mezi roky 2011 a 2016 snížil o 11 % a vládní dotace klesla o 18 %, což vyústilo v snížení počtu inspekcí o 8,5 % v období 2014-2016.

Sladění a provázání kontrol různého typu nefunguje automaticky. Ve zmíněném případě byly zjištěny finanční podvody již koncem roku 2016, ale poté uplynul skoro rok a půl, než byly odhaleny a potvrzeny hygienické problémy. Podvádí-li podnik v jedné záležitosti, měla by být prověřena jeho činnost i v jiných směrech.

Federální agentura neinformuje jednoznačně. Je jasné, že nemůže ihned vznést obvinění s ohledem na trvající vyšetřování, ale je nezbytné, aby veřejnost informovala zcela jasně v otázkách týkajících se veřejného zdraví.

Test-Achats se na pozvání ministra zúčastní jednání u kulatého stolu, u kterého zasednou ministerstvo a zástupci všech dotčených sektorů.

Související články