poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Úprava evropské směrnice zvýší kvalitu pitné vody

2.4.2018

Evropská komise upraví evropskou směrnici pro pitnou vodu tak, aby dosáhla zvýšení kvality vody a zlepšení přístupu občanů k informacím. Komise se tak rozhodla v důsledku občanské iniciativy, která ji k tomuto vyzvala a kterou svými podpisy podpořilo v roce 2013 přes 1 800 000 občanů EU.

U příležitosti Světového dne vody se španělská spotřebitelská organizace OCU věnovala tomuto tématu v několika článcích (originální znění naleznete zde). Vodu totiž všichni potřebujeme nejen k pití, výrobě potravin a energie nebo hygieně, ale také k zachování životního prostředí a přežití lidstva.

Zlepšit vodu a lépe o ní informovat

Novela bude mít za cíl mimo jiné zdokonalit kvalitu pitné vody a usnadnit k ní přístup, Ač má většina Evropanů přístup k vysoce kvalitní vodě, existují lokality, kde se zdaleka nejedná o samozřejmost. Průhlednost způsobů zpracování vody a aktualizované informace o její kvalitě pro spotřebitele nejsou dostatečné. Kritéria kontroly kvality jsou zastaralá. Voda se má začít prověřovat také na obsah bakterie legionelly, chlorátu, perfluorovaných látek nebo endokrinních disruptorů, což se zatím plošně nedělá. Je nutné sladit standardy pro látky a materiály, které s vodou přicházejí do styku. Manažeři v odvětví zpracování, distribuce a kontroly vody na všech úrovních by si měli osvojit strategii k předjímání problémů a jejich předcházení. Zpracovatelé a dodavatelé kohoutkové vody budou povinně zveřejňovat informace o spotřebě, cenové rozbory a cenu za litr, aby bylo snadné srovnání s balenými vodami.

Řešit se bude i přístup k vodě na veřejných prostranstvích. OCU již varovala před nespolehlivostí veřejných zdrojů vody a upozorňuje na skutečnost, že při problémech se dává přednost jejich zrušení před nápravou.

Cíl – obnovit důvěru ve vodu z vodovodu

Spotřebitelé by v důsledku těchto změn měli začít více důvěřovat vodě z kohoutku. Z výzkumu OCU vyplývá, že Španělé nevěří v kvalitu dodávané vody. 40 % z nich kohoutkovou vodu vůbec nepije a většina – celých 84 % – považuje vodu za rizikovou pro lidské zdraví. 42 % Španělů se cítí tomuto riziku přímo vystaveno.

Snížení spotřeby balené vody přitom může domácnostem přinést úsporu celkem přes 600 milionů eur ročně. K tomu ještě připočtěme podstatně nižší spotřebu plastů a nižší produkci skleníkových plynů.

Kontrola jakosti pitné vody v České republice patří k těm přísnějším. Hygienické požadavky na její nezávadnost jsou dány limitním obsahem mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů jakosti. Seznam testovaných ukazatelů naleznete ve vyhlášce č. 252/2004 Sb.

Související články