poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Zákaz kouření zlepšil zdraví nekuřáků

6.4.2018

Evropské nařízení o zákazu kouření v uzavřených prostorách vstoupí v platnost v květnu 2018. Rakouský parlament však v březnu rozhodl, že úplný zákaz kouření v barech a restauracích v Rakousku platit nebude. Stalo se tak i přes petici „Don‘t smoke“, pod kterou se podepsalo přes 300 tisíc občanů.

Zákaz kouření v stravovacích zařízeních je již v Evropě standardem. Rakouská spotřebitelská organizace Konsument, která se do kampaně „Don‘t smoke“ zapojila, na svých stránkách interpretuje výsledky studie organizace Medizin transparent. Ty ukazují, že zákaz kouření v budovách přináší značná zdravotní pozitiva. Podle dostupných údajů se během jeho trvání mírně snížil počet nekuřáků trpících onemocněními a náhlými příhodami kardiovaskulárního rázu.

Rakousko se co do ochrany nekuřáků řadí mezi poslední země v Unii. Cigarety jsou relativně levné a reklamy na tabákové výrobky jsou poměrně benevolentní. Smí se kouřit na mnoha místech, například na nádražích, autobusových zastávkách, v restauracích či u východů z veřejných budov. Kouření je jedním z největších, ale přitom ovlivnitelných rizikových faktorů, které vedou k nemocnosti a předčasné úmrtnosti. Podle Světové zdravotnické organizace WHO ve světě ročně umírá na následky kouření šest milionů lidí. I nekuřáci jsou ohroženi – v důsledku pasivního kouření umírá za rok přes 600 000 osob. Čtvrtinu tohoto počtu tvoří děti.

I když jsou přísná evropská pravidla kouření celkem novou záležitostí, existuje dostatečné množství dobře vypracovaných studií o jejich pozitivním efektu na lidské zdraví. Tým zdravotní výzkumné organizace Cochrane Network analyzoval studie zákazů kouření na univerzitách, v nemocnicích a vězeňských zařízeních. Všechny závěry hovořily o snížení počtu chorob oběhové soustavy, infarktů a mozkových příhod.

Výsledky zkoumání plicních onemocnění nejsou tak jednoznačné. Některé výzkumy ukazují na snížení jejich výskytu, jiné žádné zlepšení nezaznamenávají. Zda zákaz kouření vede k snížení rakovinových onemocnění zatím také nelze jednoznačně říci. Většina zákazů kouření je celkem mladá – v Evropě teprve od roku 2004. Zlepšení sice existuje, ale zatím není statisticky podchyceno. Je však známo, že kouření podporuje vznik rakoviny plic a dutiny ústní. Také onkologická onemocnění jícnu, ledvin, slinivky nebo tlustého střeva bývají často spojována s kouřením.

Úřední zákazy kouření mají smysl

Otázek je hodně a na mnoho z nich stále hledáme odpovědi. Přesto výzkumy ukazují, že zákaz kouření smysl má. Kouř z cigaret je nebezpečný pro každého, kdo jej vdechuje – sestává z více než 4000 chemických složek, z nichž je nejméně 50 prokazatelně karcinogenních.

Související články