poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Evropská komise žaluje členy EU za znečištěné ovzduší

6.6.2018

Evropská komise pošle šestici zemí před Soudní dvůr EU za nesplnění limitů kvality ovzduší. Tuto skutečnost komentovala i francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que choisir a vyjádřila spokojenost s neústupností unijních úřadů.

Před soudní dvůr předstoupí ze stejného důvodu šest zemí – Británie, Francie, Itálie, Německo, Maďarsko a Rumunsko. Další tři –  Česká republika, Slovensko a Španělsko – zatím tomuto kroku unikly, ač ani v nich stav ovzduší není zdaleka uspokojivý.

Evropská komise k takovému opatření přistupuje po desetiletých snahách přimět všechny členské země, aby přijaly příslušnou zodpovědnost a postaraly se o kvalitu vzduchu, který jejich občané dýchají. Konkrétně Francii komise žaluje za to, že jsou v jejím ovzduší příliš často překračovány normy obsahu oxidu dusičitého.  Ten je velmi škodlivý, i když se o něm mluví a píše méně než například o nebezpečí, které hrozí z drobných částic.

EK připomíná, že většina znečišťujících látek pochází ze silničního provozu, a doporučuje jeho omezení, přechod k elektrickým vozům, ale hlavně snížení emisí z dieselových motorů, které mají na svědomí 80 % celého problému.

Důsledky úniku škodlivin do ovzduší jsou alarmující. Francouzský národní úřad veřejného zdraví eviduje 48 000 úmrtí ročně spojená se škodlivým ovzduším a uvádí, že ač bývají akutní problémy citelné v dopravních špičkách, na zdraví má nejhorší vliv dlouhodobé vystavení účinkům znečišťujících látek.

Francouzská vláda se pokusila odvrátit hrozbu soudem již po loňské varovné zprávě z Bruselu. Na změny však již bylo pozdě. Nyní zemi hrozí uvalení vysokých finančních sankcí. A pokud se Česká republika nebude dostatečně věnovat slibům, které v této oblasti Evropské komisi dala a dluží je svým občanům, může ji v budoucnu čekat podobný osud.

Související články