poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Francouze trápí radon v obytných budovách

19.6.2018

Radioaktivní plyn radon může ohrozit životy lidí dlouhodobě pobývajících v budovách, kde se vyskytuje. Francie však dosud nevěnovala dostatečnou pozornost jeho přítomnosti v obytných domech. To se však má brzy změnit.

Radon je přírodní plyn, je bezbarvý, bez chuti a zápachu, proto nelze jeho přítomnost odhalit bez přístrojů. Již přes 30 let se ví, že je životu nebezpečný.  Je obsažen převážně v žulovém a sopečném podloží, může proniknout do stavebního materiálu nebo do budov a vážně ohrozit jejich obyvatele. Ve Francii je druhou nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic po tabáku – sice s velkým odstupem, ale ročně zapříčiní až 3000 úmrtí.

Francie problém doposud podceňovala. Analýzy a opatření v případě zvýšené koncentrace radonu se tam vztahovaly jen na veřejné budovy, a to pouze v 31 departmentech ze 101. Tento přístup vyvolal kritiku francouzské nezávislé komise pro výzkum a informace o radioaktivitě CRIIRAD.  Ta vznikla v roce 1986 po černobylské havárii. Výsledky četných výzkumů probíhajících laboratořích ukazují na zvýšené množství radonu v oblastech, které byly úředně zařazeny do kategorie s jeho přiměřeným a tedy bezpečných výskytem. A co hůře – obytné budovy monitorovány nejsou. Přitom je známo, že v nich lidé tráví v průměru 67 % svého času, děti a staří lidé dokonce 83 %, což z domů dělá místa rizikového vystavení negativním účinkům v případě vyšší koncentrace radioaktivního plynu.

Evropská komise v roce 1990 vydala doporučení k ochraně obyvatel před nebezpečím radonu v budovách obecně, bez ohledu na způsob jejich užívání. V roce 2014 se k situaci vyjádřilo evropské společenství pro atomovou energii Euratom a členské státy se měly jeho požadavkům podřídit do 4 let. V důsledku toho nové nařízení francouzské vlády snižuje únosnou hranici radonu o čtvrtinu oproti předchozí normě a vztahuje se i na obytné budovy. Informace o přítomnosti radonu a jeho množství bude povinnou součástí prodeje a pronájmu nemovitostí a podobně jako riziko záplav nebo lavin patří do dokumentace při transakcích se stavebními pozemky. Francouzské obce budou rozděleny do skupin podle stupně ohrožení a 7033 (zhruba 19 %) jich bude mít 3. stupeň, tedy značné potenciální riziko.

Je známo, že budova může obsahovat vyšší množství radonu, aniž by se nacházela v rizikové obci, nebo naopak. Obsah plynu se může odvíjet od typu budov a materiálu. Proto lze určit míru rizika výhradně po příslušném měření a analýze. Provádět však lze pouze na podzim a v zimě, kdy je množství radonu v budovách nejvyšší.  Pokud by se s nimi začalo nyní, došlo by ke zkreslení situace a nebezpečí by zůstalo skryté.

O radioaktivním radonu tedy nejspíše znovu uslyšíme více od října, kdy začne jeho „sezona“.

Související články