poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Příbalové letáky léků mají být srozumitelnější

9.7.2018

Příbalová informace farmaceutických výrobků bude přepracována a upravena tak, aby jí pacienti lépe rozuměli a mohli se jí snáze řídit. O změně rozhodla evropská agentura pro léčivé přípravky EMA společně s úřady pro kontrolu léčiv členských států EU.

Již v roce 2014 zveřejnila Evropská komise zprávu, ve které zdůraznila nutnost zlepšit informace v příbalových letácích. Znějí většinou příliš odborně a nejsou uspořádány ani koncipovány tak, aby je každý dobře pochopil. Problém pak může vzniknout u všech pacientů, ale zejména u těch v pokročilém věku nebo s nižší gramotností.

Výsledky nedávného průzkumu španělské spotřebitelské organizace OCU tuto situaci jen potvrdily. Nejméně v polovině případů čte příbalové letáky jen třetina respondentů. 39 % považuje údaje v nich za srozumitelné, 43 % za přesné, 51 % za úplné a jen 52 % za užitečné.

EMA a úřady pro kontrolu léčiv vypracovaly v reakci na zmíněnou zprávu plán na zlepšení současného stavu. K nejdůležitějším a nejnutnějším krokům patří zvýšení srozumitelnosti a čitelnosti příbalových informací, přizvání pacientů k přípravě textů příbalových letáků ještě před schválením konečné podoby, podpora sdílení příkladů správné praxe mezi úřady jednotlivých států a využití možností nabízených digitálními technologiemi.

EMA a národní úřady začaly pracovat na elektronické podobě informací o léčivech, to však nijak nepomůže znevýhodněným skupinám starších lidí a osob, které dostatečně nerozumí digitálním technologiím. Proto se OCU (článek v původním znění naleznete zde) obrátila na španělský úřadu pro léčiva a zdravotnické prostředky AEMPS s výzvou, aby se přednostně věnoval zlepšení srozumitelnosti a čtivosti informací v balení léčiv.

Související články