poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Cestování s domácími mazlíčky podléhá řadě pravidel

23.7.2018

Povinnosti spojené s cestováním do zahraničí se psy, kočkami nebo fretkami připomněla na začátku prázdnin Státní veterinární správa.

Vzít s sebou domácího mazlíčka na dovolenou je možnost, jak neřešit hlídání, o zvíře se řádně postarat podle svých představ, ale také nemuset se ani na cestách vzdát přítomnosti někoho, koho považujeme za člena rodiny. Na takové případy se vztahuje nařízení Evropské unie o cestování se zvířaty v tzv. zájmovém chovu, tj. se psy, kočkami nebo fretkami. Podmínkou je, že se s námi mazlíček vrátí, že cílem cesty není prodej nebo převod jeho vlastnictví na jinou osobu. Důležité je dodržet pět hlavních pravidel.

  1. Zvíře musí být na cestu do jiného členského státu unie označeno mikročipem, který splňuje povinné normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáno může být také jasně čitelné tetování, které bylo provedeno prokazatelně před 3. červencem 2011.
  2. Jedna osoba smí v rámci EU s sebou převážet maximálně 5 zvířat. Výjimky se povolují v případě soutěží, výstav nebo sportovních akcí.
  3. Pes, kočka nebo fretka musí mít pas platný v celé Evropské unii. Pas může vydat kterýkoliv soukromý veterinární lékař s příslušným oprávněním. Vyhledat je můžete na https://www.svscr.cz/public/app/subjekty/svl_client.php . V tomto dokladu je uvedena doprovázející osoba, většinou majitel. Pokud se vlastník rozhodně svěřit zvíře někomu jinému, musí mu k tomu dát písemné zmocnění.
  4. U zvířat starších 12 týdnů je povinné platné očkování proti vzteklině, cesta smí proběhnout až 21 dní po něm. Pokud se jedná o přeočkování v době určené platností předchozího očkování, třítýdenní lhůta neplatí a mazlíček smí cestovat hned.
  5. Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko vyžadují u psů řádné odčervení maximálně 120 a nejméně 24 hodin před vstupem na jejich území. Úkon musí být proveden veterinárním lékařem a poznamenán do pasu zvířete.

Cestujete-li se svým zvířecím kamarádem mimo EU, musíte se řídit i podmínkami země, kam míříte. Ty vám na požádání sdělí buď veterinární správa nebo zastupitelský úřad (velvyslanectví nebo konzulát) daní země u nás. Více informací o cestování se zvířaty mimo unii najdete na https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/ii-cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu-z-ceske-republiky-do-tretich-zemi/.

Související články