poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Autorská práva mohou omezit volný přístup k informacím

23.10.2018

Některé články schváleného návrhu evropské směrnice o autorském právu vyvolaly diskuze a měly by být upřesněny nebo lépe vysvětleny. Autorská práva a duševní vlastnictví musí být chráněna, ale neměla by tím být omezena svoboda slova a svobodná výměna informací na internetu.

Dokument 12. září odhlasoval Evropský parlament, ale bude o něm dále jednat s Radou Evropy a Evropskou komisí. Po dosažení kompromisu a dohody mezi nimi se směrnice musí promítnout do národního zákonodárství členských zemí, které však mohou k dosažení jejích cílů dojít vlastním způsobem.

Nejdiskutovanější jsou dva články směrnice.

Daň z odkazu

Článek 11 potvrzuje právo tvůrce nebo vlastníka práv na jím vytvořený nebo vlastněný obsah. To znamená, že internetové vyhledávače nebo sociální sítě, které ve velkém měřítku sdílejí odkazy s náhledy nebo fotografiemi článků, by za ně musely médiím, která je původně zveřejnila, platit. Uznání práva na jimi zveřejněný obsah umožní médiím lépe využívat zveřejnění na základě exkluzivity a získávat prostředky za jeho zapůjčení internetovým obrům jako Google, Apple, Facebook či Amazon.

Problém: Spotřebitelé na internetu mohou přijít o přístup k části informací, které jsou v současnosti volně přístupné. To znamená, že nestačí jen rozhodnout o dani z odkazu, ale musí také dojít k dohodě mezi vydavateli a internetovými platformami. V opačném případě se nám jednoho krásného dne může stát, že vyhledavače odmítnou zahrnovat do svých výsledků některé zdroje a budou využívat této možnosti jako způsob nátlaku na snížení cen nebo zrušení plateb. Vzhledem k tomu, že každá členská země EU může uplatnit směrnici podle svých představ, měla by některá upřesnění být uvedena přímo v jejím textu.

Zodpovědnost za zveřejněný obsah

Článek 13 zavádí zodpovědnost internetových společností a portálů za obsah, který je na nich zveřejňován nebo sdílen. Ty budou muset zjišťovat případná porušení autorských práv obsahu, který na ně nahrají uživatelé.

Problém: Použití automatického filtrování může vést k zablokování obsahu sdíleného mezi uživateli. Blokování jakéhokoliv sdílení a priori může znamenat vážné riziko kontroly obsahu obecně a následně porušení práva na svobodné vyjádření.

V současnosti se autorská práva nevztahují na parodii a citování. Rozezná je počítačový algoritmus? Co když je začne blokovat také? To by také vedlo k porušení svobody projevu a k omezení kreativity na síti.

Chránění autorských práv i na internetu je jistě správné. Evropské úřady však musí dbát na to, aby při tom nebyla omezena svoboda slova ani volný přístup k informací na internetu.

Související články