poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Evropský parlament schválil větší podporu solární energie

29.11.2018

Nové evropské směrnice usnadní domácnostem cestu k solární energii a nařizují zvýšení energetické účinnosti ve všech členských zemích.

Nové směrnice domácnostem umožňují kromě výroby solární energie pro vlastní potřebu i její prodej za tržní cenu. Stanovuje se zřízení kontaktních poradenských míst, která pomohou osobám se zájmem o instalaci a použití solárních panelů při vyřizování administrativních kroků. Ty byly doposud jednou z překážek v celém procesu. Důležitým opatřením je zákaz uvalení daní a dalších poplatků na solární energii vyrobenou domácnostmi. Soukromá výroba solární energie tak bude jednodušší, podpoří spotřebitele a mnohým pomůže snížit životní náklady.

Další směrnice se zaměřuje na zvýšení energetické účinnosti. Každý členský stát bude muset do roku 2030 dosáhnout energetické úspory 43,5 % ve srovnání s rokem 2005. Je na každém státu, jak úspory dosáhne. O svém postupu však musí informovat Evropskou komisi. Bude třeba podniknout mnoho různých kroků včetně podpory tepelné izolace obytných budov, což v důsledku nejen ušetří energii, ale i finanční prostředky domácností zejména v chladnějších měsících roku.

Směrnice o energetické účinnosti musí být zapracována do národních legislativ do léta 2020 a směrnice o obnovitelné energii do konce června 2021.

Související články