poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Zpoždění vlaků se dopravcům dost možná prodraží

3.12.2018

Evropský parlament schválil návrh nových pravidel posilujících práva cestujících železnicí. Zahrnuje výhodnější odškodnění při zpoždění a ruší výmluvu na vyšší moc.

Europoslanci plánují zvýšení částek, které železnice musí zaplatit pasažérům, když je do cíle přivezou pozdě nebo spoj dokonce zruší. Navrhují částku rovnající se 50 % ceny jízdenky při zdržení 60-90 minut, 75 % při 90-121 minutách a plné vrácení jízdného, když vlak dojede později o 121 minut nebo více. Na cesty s přestupem má být vydávána jediná kombinovaná jízdenka. Tato novinka zabrání dopravcům prodávat samostatné lístky na každou část cesty a vyhýbat se tak povinnostem spojeným s odškodněním a se zajištěním dalších služeb pro cestující.

Evropský parlament odmítl návrhy na osvobození provozovatelů železniční dopravy od placení odškodného s odvoláním na „vyšší moc“ jako důvodu ke změnám a zpožděním spojů. Vyhneme se tak situaci známé z letecké dopravy, kdy aerolinky často odmítají spotřebitelům zaplatit, aniž by se skutečně jednalo o udávané mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události, vylučující jejich odpovědnost.

Zlepšit se má informovanost cestujících, asistenční služby drah pro postižené i cestování s jízdním kolem.

Návrh parlamentu Evropské unie bude po vyjádření ministrů členských zemí ještě společně projednán parlamentem, Evropskou komisí a Radou Evropy. V platnost vejde teprve po následném schválení.

Související články