poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Některá antibiotika proti infekcím močových a dýchacích cest čeká zákaz

5.12.2018

Předepisování chinolonových a fluorochinolonových antibiotik bude z důvodů rizika vážných vedlejších účinků postihujících pohybový aparát a nervový systém omezeno, případně zcela zastaveno. Rozhodl tak výbor pro humánní léčivé přípravky CHMP Evropské lékové agentury EMA.

Podnět k prošetření zmiňovaných látek zadal Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik (PRAC) na základě výsledků vědeckých studií sledujících jejich podávání. Omezení zahrnuje orální, injekční a inhalační formy přípravků a vejde v platnost po potvrzení Evropskou komisí. Její rozhodnutí je závazné pro všechny členské státy.

Jedná se o širokospektrá a často předepisovaná antibiotika. Používají se v léčbě onemocnění močového ústrojí a dýchacích cest, jako jsou sinusitida (zánět vedlejších nosních dutin), otitida (zánět středního ucha) a chronická bronchopneumopatie. Závěry zkoumání ukázaly na řadu různých účinných látek skupiny fluorochinolonů nebo chinolonů. Pacienti, kteří je užívají, mohou trpět dlouhotrvajícími nežádoucími účinky ve svalech, šlachách, kostech a nervovém systému. Rozhodnutí CHMP pomůže bojovat i proti zvyšující se rezistenci bakterií na léčbu antibiotiky, kvůli níž už účinnost fluorochinolonů v Evropě podstatně klesla.

EMA upozornila, že by chinolonová a fluorochinolonová antibiotika neměla být předepisována při léčbě lehkých infekcí a infekcí, které není nutné léčit antibiotiky. Dále se nemají tyto přípravky užívat k prevenci cestovního průjmu a zánětů dolních močových cest. Zakázáno bude jejich použití při léčbě nákaz nebakteriálního původu.

Není vhodné je podávat osobám, u kterých se již při podobné léčbě projevily vedlejší účinky. Velká opatrnost je namístě u pacientů se zvýšeným rizikem zranění šlach, jako jsou starší lidé, a u lidí s onemocněním ledvin, s transplantovaným orgánem nebo dlouhodobou léčbou systémovými kortikosteroidy.

Při prvních známkách nežádoucího účinku na svaly, šlachy nebo kosti (záněty, bolest, slabost, jakékoliv potíže s klouby) nebo na nervový systém (mravenčení, únava, deprese, zmatenost, sebevražedné myšlenky, potíže se zrakem a sluchem, změny chutě a čichu) by měli pacienti ihned navštívit lékaře a po konzultaci užívání chinolonových a fluorochinolonových ukončit.

Související články