poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest: Spotřebitelská organizace dTest má novou ředitelku

4.12.2018

Eduarda Hekšová převzala vedení obecně prospěšné organizace dTest. Jejím očekávaným přínosem je nastavení nových vizí a strategie rozvoje největší české spotřebitelské organizace. Nová ředitelka se chce zasadit o to, aby dTest byl znám nejen jako časopis s testy, ale jako ochránce spotřebitelů s širokou nabídkou služeb.

Eduarda Hekšová má dlouholeté zkušenosti z finančního i veřejného sektoru. Naposledy působila v Českém rozhlase na pozici vedoucí Odboru obchodu a rozhlasových poplatků. Ve finančních institucích nasbírala zkušenosti s řízením celé řady oblastí, např. marketingu, komunikace, společenské odpovědnosti, přímého prodeje i IT. Na Ministerstvu financí odpovídala za legislativu celého finančního trhu. Vystudovala kybernetiku na ČVUT Praha, hovoří plynně anglicky. Mezi její koníčky patří knihy, sport a výtvarné umění.

K 1. listopadu nahradila Eduarda Hekšová dosavadního ředitele Martina Černého, který se rozhodl po pěti letech vedení dTestu dát svou funkci k dispozici. Pro hladké fungování organizace zatím Martin Černý zůstává v dTestu, věnuje se dalšímu zlepšování péče o zákazníky a převzal také vedení evropského projektu zaměřeného na obnovitelné zdroje energie.

dTest je nezisková organizace, kterou v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST založila JUDr. Ida Rozová. Zpočátku se organizace věnovala vydávání měsíčníku s testy výrobků a služeb, od roku 2010 provozuje poradnu pro spotřebitele. „Veřejnost by měla znát dTest nejen jako časopis s testy, ale jako ochránce spotřebitelů s širokou nabídkou služeb. Prostor pro růst dTestu vidím v oslovení mladší generace, která se zajímá nejen o kvalitu výrobků, ale i životní prostředí a udržitelnost. Chceme se také více zapojovat do vzdělávání spotřebitelů i tvorby legislativy, která ochrání spotřebitele před nekalými praktikami firem. Tak pomůžeme lépe naplňovat naše poslání – ochranu spotřebitelů,“ popisuje své vize Eduarda Hekšová.

Posláním dTestu je prosazovat a chránit zájmy a práva spotřebitelů před nekorektním jednáním komerčních subjektů. Již řadu let dTest aktivně vystupuje proti nespravedlivým a neférovým obchodním praktikám a pomocí nezávislých testů výrobků i služeb pomáhá spotřebitelům získat to, co hledají a na co mají právo. dTest nabízí spotřebitelům odbornou pomoc a poradenství při řešení problémů, se kterými se v každodenním životě může potýkat každý. Zapojuje se do tvorby legislativy v zájmu férového tržního prostředí, vzdělává spotřebitele i komerční subjekty v oblasti ochrany spotřebitele tak, aby na obou stranách vystupovaly subjekty znající svá práva i povinnosti.

Kontakt pro média:
Kristýna Kuncová, kuncova@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy