poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Francie zahajuje boj proti endokrinním disruptorům

11.2.2019

Francouzská vláda zveřejnila návrh národní strategie boje proti endokrinním disruptorům. Klade si za cíl definovat rizika ve všech oblastech spotřeby a zajistit ochranu před těmito chemikáliemi, včetně těch, u kterých se nebezpečnost pouze předpokládá.

ANSES, francouzský úřad pro bezpečnost potravin, životního prostředí a práce, má v roce 2021 zveřejnit oficiální seznam endokrinních disruptorů, tedy hormonálně aktivních látek, které narušují normální funkce lidského organismu. Podle tohoto dokumentu pak bude vytvořen informační internetový portál. Zjednoduší se tak osvětová činnost neziskových organizací včetně těch spotřebitelských, které budou moct snáze vyvíjet tlak na výrobce, aby přestali používat endokrinní disruptory. Tyto kroky nemohou nahradit současnou povinnost uvádět úplné složení produktů na obalech, ale jednotlivá opatření a povinnosti se začnou dobře doplňovat a společně by mohly vést k výraznému zlepšení situace na trhu.

Ve veřejné diskusi, která končí 8. února, budou jistě projednány i otázky nezávislosti testů či komisí a dostatečného množství prostředků. Dokument počítá s financováním z veřejných zdrojů, což podle našich francouzských kolegů ze spotřebitelské organizace UFC-Que Choisir není optimální řešení. Ti navrhují také zavést povinnost výrobců prokazovat absenci endogenních disruptorů ve všech nově vyrobených produktech na trh.

Související články