poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Psi dovedou poznat rakovinu plic. Na využití v medicíně to však zatím nestačí

3.5.2019

Psi umí z lidského dechu poznat rakovinu plic. Nelze říci, zda by takový screening zvýšil šanci pacientů na včasnější léčbu a přežití. Otázek je stále mnoho a zjevně se zatím nejedná o podstatný diagnostický přínos.

Včasná diagnostika rakoviny plic je klíčová. Od stádia vývoje nádoru se odvíjí volba léčby i prognóza. Proto vědci neustále vyvíjejí nové diagnostické metody s cílem snížit počet úmrtí.

Mluví se například o speciálních dovednostech vycvičených psů, kteří rakovinu plic rozpoznají z dechu pacienta. Přesně se však neví, jaké látky v dechu psi detekují.

Rakouská organizace Medizin transparent se rozhodla o diagnostických psech dozvědět více a zanalyzovala dostupné prameny. Většina nalezených studií byla provedena pouze s několika zvířaty a malým počtem vzorků. Existuje sice množství důkazů, že někteří psi po speciálním tréningu skutečně umí poznat rakovinu plic, jejich úspěšnost se však různí. Nelze ani odhadnout, nakolik spolehlivá by tato metoda byla v lékařské praxi. Metodologie výzkumů byla různorodá – různý byl také výcvik psů, podmínky experimentů, odběry vzorků a jejich skladování i řada dalších parametrů. Výběr pacientů probíhal podle odlišných kritérií a účastníci následné neodpovídali rizikovým skupinám obyvatelstva. Získané údaje nevypovídají nic o riziku omylů. Studie se nezabývaly přímým srovnáním použití detekčních psů s jinými metodami včasné diagnostiky rakoviny.

Zbývá tedy mnoho nezodpovězených otázek. Jak mají být psi cvičeni, která plemena jsou nejvhodnější a jak vybírat konkrétní zvířata? Může náhodná indispozice ovlivnit jejich výkon? Snižuje se jejich motivace a výkonnost při malém počtu pozitivních vzorků? Jaké látky vyčenichají – vyskytují se pouze u rakoviny plic, nebo i u jiných druhů rakoviny? Mohou psi rozlišovat mezi různými stádii onemocnění? Jak odebírat dechové vzorky, jak s nimi zacházet a jak je skladovat? Může užívání léků psa zmást?

Obecně je důležité rakovinu plic odhalit před projevením symptomů. Nejspolehlivější metodou rané diagnostiky je nízkodávková počítačová tomografie plic (CT), ale používají se i rentgenová vyšetření, krevní testy, vyšetření tkání. Screening s sebou nese také jisté nevýhody, zejména při falešném pozitivním nálezu, který je pro pacienta a jeho okolí velmi stresující. Další vyšetření pak mohou znamenat riziko zbytečného ozáření nebo poranění plic. Ještě nebezpečnější jsou však falešné negativní nálezy, které odloží začátek účinné léčby a sníží tak její výsledek. Proto se nedoporučuje provádět plošný screening rakoviny plic u většinové populace, protože u osob bez zvýšeného rizika onemocnění převažují potenciální nevýhody.

Související články