poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Češi se o bezpečnost potravin příliš nezajímají

2.7.2019

Nová zpráva Eurobarometru na téma bezpečnosti potravin odhalila, nakolik je pro občany Evropské unie důležitá nezávadnost stravy, jak o ní získávají informace a čím se řídí při nákupech.

Průzkum se uskutečnil ve spolupráci s členskými státy a proběhl poprvé od roku 2010. Osobní aktivní zájem o bezpečnost potravin projevuje 40 % Evropanů – častěji ženy než muži. V České republice je takto aktivních pouze 30 % občanů. Nejdůležitějším faktorem při nákupu je pro nás cena. Hledí na ni 62 % z nás, v Evropě je to zhruba 52 % respondentů. Důležitost přikládáme také původu potravin (56 % Čechů oproti 53 % Evropanů). Chuťovými vlastnostmi se řídí 54 % lidí u nás a 49 % spotřebitelů ze zbytku EU.

Naopak podprůměrně se řídíme bezpečností potravin (40 %  u nás, 50 % v zahraničí) a obsahem živin či nutričními hodnotami (ČR 40 %, EU 44 %).

Lidé v zemích unie se domnívají, že mají obecně dobré informace o záležitostech spojených s potravinovou bezpečností, zejména o přídatných látkách, hygieně,  antibiotikách, hormonech a steroidech v mase, pesticidech, znečištění životního prostředí nebo geneticky modifikovaných surovinách. Hlavními zdroji informací jsou televize, internet (nepočítaje sociální sítě), tisk a rodina či přátelé. V ČR navíc nevnímáme dostupné údaje jako příliš odborné a složité (pouze 31 %, EU 36 %). Evropané nejvíce věří vědcům, spotřebitelským organizacím a zemědělcům, nejméně celebritám. Naši občané se v tomto  neliší, ale jejich důvěra v národní a evropské instituce nebo nevládní organizace je podstatně nižší, než je evropský průměr. Sice víme poměrně málo, že existují české i evropské orgány mající na starosti bezpečnost potravin, a spíše nevěříme v politickou a komerční nezávislost vědecké poradenství o rizicích, ale na druhou stranu jsme si více než průměr vědomi, že existují předpisy zajišťující bezpečnost naší stravy (51 % oproti 43 %).

43 % evropských spotřebitelů věří, že v potravinách je hodně škodlivých látek, a největší starosti jim dělají antibiotika či hormony v mase, stopy pesticidů a potravinářské přídatné látky. Čeští občané vnímají rizika poněkud jinak. Za zdaleka největší problém považujeme nemoci zvířat v chovech, aditiva a otázky hygieny v souvislosti s výrobou a prodejem potravin. Oproti výsledkům předešlého zkoumání pokleslo v celé unii znepokojení z geneticky modifikovaných potravin a objevila se nová témata, jako je například obsah mikroplastů.

Informace o potravinových rizicích změnily jídelníček dvou třetin Evropanů i Čechů, u poloviny z tohoto počtu dokonce trvale a častěji u vzdělanějších žen středního věku.

Na podrobné výsledky Eurobarometru o bezpečnosti potravin se můžete podívat na internetu (https://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/eurobarometer19) V angličtině a ve všech unijních jazycích se lze rovněž seznámit s rozdíly napříč členskými státy, které výzkum odhalil. 

Související články