poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Pesticidy v evropských potravinách většinou nepřekračují normy

17.7.2019

Potraviny v Evropské unii neobsahují nebezpečná množství pesticidů, uvádí výroční zprava založená na výzkumu Evropské agentury pro bezpečnost potravin EFSA. Skoro 96 % ze zkoumaných vzorků z 28 zemí EU, Islandu a Norska neobsahuje rezidua pesticidů vůbec nebo pouze v množství nepřekračujícím maximální povolené limity.

V České republice bylo odebráno skoro 1981 vzorků, z toho polovinu tvořila místní produkce a 36 % potraviny unijního původu. Pod minimální hranicí obsahu zbytkových pesticidů byly hodnoty 55,9 % těchto vzorků, povolené množství obsahovalo 42,1 % a limity překročila pouze 2 %.

Jelikož byly v celé Unii odhaleny některé potraviny s nadlimitním obsahem pesticidů, a to jak unijního (méně), tak neunijního původu (více), vyzvala EFSA členské státy, aby zhodnotily podniknuté kroky a zvážily účinnost opatření, která mají nejen zamezit prodeji potravin s nepovoleným množstvím zbytkových pesticidů, ale také zcela vyloučit používání pesticidních látek, které jsou v EU zakázány.

Původní zprávu včetně užitečných odkazů na celkové výsledky naleznete na této adrese.

Související články