poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Francouze trápí znečištění vodních zdrojů

6.8.2019

Francouzské vodní zdroje přišly během dvou let o značnou část svých ochranných pásem. Vládní zpráva nově potvrdila to, před čím varovaly spotřebitelská organizace již před rokem a půl.

V roce 2017 vydala francouzská vláda vyhlášku, která vyústila v omezení ploch se zákazem použití pesticidů a dalších chemické prostředků, aby nedocházelo ke znečišťování vodních zdrojů. Do té doby byly příslušné oblasti zaneseny do zvláštních map a chráněny přísnými pravidly již od roku 2006. Sílící tlak zemědělské a chemické lobby však vedl k přesunutí pravomoci určovat ochranné zóny na prefekty jednotlivých francouzských departementů. Mnozí z nich jejich rozsah zredukovali na neúnosné minimum, místo aby je v zájmu životního prostředí i zdraví občanů zachovali nebo dokonce rozšířili. Použití chemikálií v zemědělství tak stoupá a jejich účinek se šíří i tam, kam by vůbec neměl.

Na tento problém upozornila začátkem roku 2018 francouzská spotřebitelská organizace UFC-Que Choisir a nynější zpráva z výzkumu vládního úřadu pro životní prostředí a udržitelný rozvoj CGEDD jí dává za pravdu. Komerční vztahy a nátlak v mnohých departmentech vedly k  značnému snížení počtu vodních zdrojů chráněných oblastmi bez chemických aktivit, což ohrožuje celý systém i kvalitu povrchních vod a zvyšuje cenu jejich úpravy na vodu pitnou. Méně než polovina departementů zachovalo rozsah příslušných pásem na svém území. Nejzodpovědnější jsou v tomto směru 4 bretaňské departmenty, které již od roku 2005 pečují o kvalitu naprosto všech svých vod.

Související články