poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Vyšší zdanění limonád pozitivní výsledky nepřineslo

2.9.2019

Spotřeba slazených nápojů v Belgii neklesla ani po zavedení zvláštní daně na jejich prodej. Potvrzuje se tak, že bojovat s obezitou je nutné kompletně, nikoliv pouze cenovým znevýhodněním sladkého pití.

Daň z nápojů obsahujících cukr a sladidla byla v Belgii zavedena v roce 2015. Postupně se zvyšovala. Dnes se rovná více než 8 % konečné ceny a ročně do státního rozpočtu přispívá částkou 175 milionů eur.

Cílem speciální daně je odradit zákazníky od pití přeslazených nápojů, podpořit zdravé stravovací návyky a snížit zatížení zdravotnictví. Zatím je však pozitivní výsledek pouze finanční. Po prvotním poklesu odbytu v roce 2016 prodej znovu vzrostl a k dlouhodobému snížení nedošlo. Plynulé zvyšování ceny v důsledku navyšování daně nemělo potřebný šokový efekt na spotřebitele, kteří si pouze postupně zvykli a přizpůsobili se novým částkám, aniž by změnili své zvyklosti.

Zdravější jídelníček dodržují zpravidla lidé s vyššími příjmy. Současný stav tedy více doléhá na ty méně majetné, kteří své zvyklosti nezměnili. Tito občané jsou i nadále více ohroženi obezitou. Jedinou změnou je, že vynakládají více peněz a zbývá jim méně prostředků na další potřeby.

Podle průzkumu belgické spotřebitelské organizace Test-Achats, kterého se zúčastnilo zhruba 800 respondentů, Belgičané nepovažují za účinný prostředek zvýšení daně na potraviny a nápoje s vysokým obsahem cukru nebo tuku. Vláda by spíše měla aktivně informovat a propagovat zdravé stravovací návyky. Respondenti zároveň zastávají názor, že státu není nic do toho, co chtějí lidé jíst. Polovina neodmítá daň z nezdravých potravin, pokud by byly získané prostředky použity na informační kampaň a prevenci. 60 % lidí by výrobky přestalo kupovat, pokud by se jednalo o nejméně dvacetiprocentní navýšení ceny. Čtyři pětiny lidí by uvítaly plošné zlevnění ovoce a zeleniny.

Kolegové z Test-Achats proto požadují stanovení jasných cílů a komplexnější politiku ve věci stravovacích zvyklostí obyvatelstva a prevence  civilizačních chorob. Daň na všechny nezdravé potraviny a nápoje by měla být zavedena najednou, a to ve výši minimálně 20 % z ceny produktu. Doprovázely by ji informační a osvětové kampaně. Zisky by se pak používaly k dalším podobným kampaním. Zároveň by měly klesnout ceny zboží patřícího do zdravého jídelníčku, jako je ovoce, zelenina nebo celozrnné výrobky. Na veřejnosti by měla být všude volně přístupná pítka s vodou zdarma.

Úkolem úřadů je dostupnými způsoby motivovat výrobce k změnám ve složení produktů, zmenšení balení a pravdivému informování o dopadu konzumace na zdraví zákazníků.

Související články