poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Naslouchadla možná oddalují vznik demence

17.9.2019

Mohou sluchové pomůcky předcházet problémům s pamětí? Americká studie naznačuje, že možná pomáhají v prevenci stařecké demence.

Podle studie zveřejněné v časopise Journal of American Geriatrics Society je používání naslouchátka spojeno se snížením rizika vzniku tří běžných problémů stárnutí - demence, depresí a pádů. Tyto závěry tak potvrzují výsledky menších výzkumů o spojitosti ztráty sluchu s demencí.

Vědci z Michiganské univerzity v letech 2008–2016 zkoumali údaje o hrazené zdravotní péči 114 862 dospělých starších 66 let. Sledovali jejich pojistné záznamy během tří let po diagnostikování ztráty sluchu. Podle toho, komu bylo předepsáno naslouchadlo a komu ne, byli pojištěnci rozděleni do dvou skupin, v nichž se výzkumníci následně soustředili na výskyt demence, deprese nebo zranění způsobených pádem. Závěry jsou tedy založeny na porovnání rozdílů mezi skupinou s naslouchadly a skupinou bez nich. Osoby, které dostaly sluchové pomůcky během tří let po určení diagnózy, trpěly v menší míře demencí, depresemi a pády než ty, které toto zařízení neměly.

V roce 2018 byla v jiném odborném časopise zveřejněna metastudie shrnující výsledky 36 výzkumů, podle které ztráta sluchu přicházející ve vyšším věku zesiluje riziko demence a poklesu kognitivních funkcí. Prací zabývajících se důsledky použití naslouchadel je méně. I ty nicméně vykazují obdobnou příčinnou souvislost.

Proč by vlastně měla mít ztráta sluchu vliv na zdraví mozku? Jedna teorie říká, že při zeslábnutí sluchu musí mozek vynaložit větší úsilí na dekódování zvukových signálů a pravděpodobně se tak děje na úkor jiných jeho funkcí. Jiná tvrdí, že ztráta sluchu mění fyzickou strukturu mozku způsobem, který může poškodit paměť, a zjištění některých výzkumů tomu nasvědčují. Ztráta sluchu rovněž zesiluje pocit sociální izolace, protože ztěžuje komunikaci. A je známo, že sociální izolace souvisí s řadou zdravotních problémů, od onemocnění srdce až po Alzheimerovu chorobu. Zatím ovšem nelze jednoznačně tvrdit, že ztráta sluchu způsobuje demenci, protože příčiny stařecké demence odborníci ještě neobjevili.

Studie Michiganské univerzity je observační, zaměřila se na údaje ze zdravotní dokumentace a netestovala přímo účinky sluchových pomůcek. Objevila sice jistý vzorec, ale nemohla spolehlivě prokázat, že demence vzniká v důsledku sluchových problémů. Nebylo při ní možné zohlednit socioekonomický status pozorovaných osob, který je důležitý, protože u lidí s vyšším vzděláním a lepší finanční situací je pokles kognitivních funkcí způsobený věkem méně pravděpodobný. I tak je však podle specialistů přínos naslouchátek značný, protože zlepšují kvalitu života a usnadňují komunikaci.

Všimnete-li si, že vám sluch slábne, že často zesilujete zvuk televize nebo žádáte ostatní, aby opakovali právě řečené, navštivte svého lékaře. Ztrátu sluchu lze vyléčit, když je způsobena problémem, jako je ušní ucpání ušního kanálu, infekce nebo poškozený bubínek. Lékař umí posoudit, zda netrpíte jinými problémy, které oslabují sluch, a zjistí, jak velké jeho poškození je. Od odborníka se dozvíte, zda vám naslouchadlo může pomoci. Pokud vám ho nabídne, začněte jej používat co nejdříve.

Související články