poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Alarmující zjištění: Do organismů všech dětí se dostaly pesticidy

1.10.2019

Vyšetření moči belgických dětí ukázalo, že každé z nich bylo nedávno vystaveno účinku jedné nebo více pesticidních látek.  Tyto chemikálie škodí endokrinnímu i reprodukčnímu systému a riziko představují i v malém množství.

Spotřebitelská organizace Test-Achats (původní článek zde) letos na jaře provedla rozbor moči 84 dětí ve věku 2–15 let z různých regionů Belgie. Ve všech vzorcích byly zjištěny stopy insekticidů. Test byl zaměřen především na pyretroidy a organofosfátové insekticidy. Tyto látky jsou široce používány v zemědělství, zahradnictví, průmyslu i v domácnostech. Rozsah použití má za následek jejich všudypřítomnost v životním prostředí.

V těle se pesticidy přeměňují na jiné látky, které jsou následně vyloučeny močí. Některé chemikálie lze odhalit pouze několik hodin nebo dní po kontaktu s pesticidem. Odborníci hledali ve vzorcích právě stopy třicítky pesticidů tohoto typu, takzvaných neperzistentních.

Podle výsledků bylo všech 84 dětí, které se studie zúčastnily, vystaveno nejméně jednomu organofosfátovému insekticidu, a to v krátké době před odebráním vzorků. 83 dětí z 84 přišlo do styku také s pyretroidy.

Norma, která by určovala bezpečné limity obsahu zmíněných látek v moči, neexistuje. Není proto možné předvídat, zda budou mít na zdraví účastníků výzkumu nějaký vliv. Dětský organismus je denně vystavován mnoha dalším chemikáliím s potenciálním toxickým účinkem, proto je těžké sledovat účinek pouze části z nich. Přesto je nutné mít na paměti, že endogenní disruptory v jakémkoli množství s sebou nesou riziko značných problémů.

Je zjevné, že s ohledem na veřejné zdraví je žádoucí co nejvíce omezit používání syntetických pesticidů, ať již v zemědělství, průmyslu nebo v domácnostech, aby je dospělí ani děti nevdechovali, nekonzumovali a nepřicházeli s nimi běžně do styku, připomíná Test-Achats.

Související články