poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Švýcaři povolují pesticidy v pitné vodě

4.10.2019

Švýcarská pitná voda obsahuje více reziduí pesticidů. Kritéria hodnocení kvality pitné vody se totiž řídí méně přísnými pravidly než v Evropské unii.

Švýcarské kontrolní orgány sledují jiné charakteristiky než instituce v zemích EU. Některé závěry jsou však přinejmenším sporné. Nedávná místní studie, která potvrdila dobrou kvalitu pitné vody, zaznamenala ve většině vzorků pesticidy. Dostávají se do vody z půdy a známky jejich přítomnosti znamenají problém na mnoho let. A zatímco Evropská unie považuje většinu těchto látek za nebezpečné a zdraví škodlivé, Švýcarsko je benevolentnější. Úřad pro bezpečnost potravin je považuje za nedůležité a nestanovil pro ně přípustné limity. Někdy se ve vodě vyskytují více než ty, pro které normy jsou.

Například chlorothalonil patří k nejběžnějším pesticidům – je to fungicid, který brání šíření plísní na plodinách. Zákaz jeho používání v EU byl přijat na základě zprávy EFSA, podle které právě používání chlorothalonilu způsobuje pokles populace čmeláků, ohrožuje ryby a obojživelníky, kontaminuje podzemní vody a pravděpodobně se jedná o endokrinní disruptor. Švýcarsko jej však považuje za nedůležitý a jeho obsah ve vodě neměří vůbec. Podle mnoha švýcarských odborníků je proto důležité přehodnotit úřední seznamy látek povolených už v 70. a 80. letech na základě aktuálních poznatků moderní vědy.

Související články