poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Multivitaminy pro padesátníky často nejsou přizpůsobeny skutečným potřebám

21.10.2019

Složení multivitaminových přípravků pro osoby starší 50 let často není přizpůsobeno jejich potřebám. Mnohé obsahují málo nebo naopak nadbytek vitamínu D či nepřijatelně vysoké dávky vitamínu B6 nebo zinku.

Spotřebitelská organizace Consumentenbond zkoumala 61 doplňků stravy určených osobám starším 50 let. Z toho 56 byly multivitaminy a 5 produktů obsahovalo pouze vitamin D. Množství obsažených vitamínů bylo srovnáváno s doporučeními odborníků a normami Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA.

Sledován byl obsah vitaminu D a jiných vitaminů a minerálních látek a označení na obalu (včetně dávkování - u žen od 50 let 10 mikrogramů denně, u žen a mužů nad 70 let 20 mikrogramů denně).

Po překročení padesátého roku klesá schopnost lidského těla vytvářet dostatek vitamínu D natolik, že může vést k úbytku kostní hmoty či ochabnutí svalů. Proto byl výzkumný tým překvapen zjištěním, že 21 multivitaminových výrobků obsahovalo velmi málo vitaminu D. Není-li ho dost ve zvoleném doplňku, musí ho spotřebitel kombinovat s dalším, aby snížil riziko zlomenin. Již jsme vás informovali o odhalení, že v doplňcích pro batolata je také častý nedostatek vitaminu D

V 17 testovaných vzorcích bylo vitaminu D naopak příliš. Neexistují vědecké důkazy, že by tělu jeho přebytek prospíval, proto se nedoporučuje překračovat doporučená množství.

2 zkoumané výrobky mohou dokonce ohrozit zdraví spotřebitelů. Obsahovaly nepřijatelně vysoké dávky zinku nebo vitaminu B6, který ve velkém množství může způsobit neurologické potíže. Jeho horní hranice byla proto stanovena na 21 mg denně, zatímco ve vzorcích jej bylo až 40 mg v jedné tabletě.

Mimořádně matoucí je uvedení věku na některých produktech, například jako „65+“, nebo absence rozlišení potřeb žen a mužů. Běžný spotřebitel nezná doporučené denní dávky ani potřeby organismu podle věku nebo pohlaví. Aby mu zvolený doplněk stravy skutečně pomohl, měl by být správně a srozumitelně označený, odpovídat moderním vědeckým poznatkům a mít příslušné složení.

Související články