poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Čím prochází zvěřina, než se dostane na váš talíř

28.10.2019

Spotřeba zvěřiny v České republice je okolo jednoho kilogramu na osobu za rok. Oproti jiným druhům masa je to výrazně méně. Přesto je tato komodita s ohledem na veřejné zdraví přísně sledována a kontrolována veterinárním dozorem.

Zvěřina v kůži nebo peří může být prodávána nebo dodávána jen uživatelem honitby – ulovená zvěř pak musí pocházet z jeho honitby. Maso je možné prodávat přímo koncovým spotřebitelům nebo prostřednictvím maloobchodu. Na tržnicích nebo trzích lze tak prodávat i drobnou zvěř, například bažanty nebo zajíce.

Vše musí před prodejem a co nejdříve po ulovení prohlédnout odborně proškolená osoba a v případě zdravotních pochybností i veterinárním inspektorem. Neprohlédnuté zvíře smí konzumovat na vlastní riziko pouze účastník lovu ve vlastní domácnosti.  v tomto případě musí být vyšetřeny druhy náchylné k výskytu parazitu svalovce nebo trichinely, například divoká prasata. Myslivci smějí přímo prodat až polovinu zvěře z jedné honitby, ale maximálně pět velkých nebo 35 malých zvířat týdně a nejvíce 120 velkých nebo 400 malých ročně. V současnosti schvalovacím procesem prochází vyhláška, která nebude omezovat počet prodaných kusů. I nadále se bude smět prodávat polovina úlovku.

Zvěřina se dostává na trh také prostřednictvím zvěřinových závodů. Jsou to subjekty s oprávněním stahovat a prodávat zvěřinu bez omezení. Jsou pod stálým veterinárním dozorem zaměstnanců Státní veterinární správy (SVS).

Restaurace, které chtějí samy stahovat a zpracovávat maso do jídel, musí požádat SVS o příslušnou registraci. Stejné pravidlo platí pro kterékoholiv provozovatele, který zvířata stahuje a na místě prodává jako maso nebo další výrobky konečnému spotřebiteli v omezeném množství.

SVS kontroluje také samotné myslivce nebo osoby proškolené k vyšetření ulovené zvěře, které nejsou odbornými zaměstnanci úřadu. Od roku 2015 smí rovněž provádět prověrky přímo v restauracích.

Související články