poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

V Evropské unii ubývá kontrol potravin

6.11.2019

Kontrol bezpečnosti potravin v Evropě je čím dál méně. Průzkum Evropské spotřebitelské organizace BEUC poukázal také na nedostatek prostředků na testy nezávadnosti potravin.

Organizace BEUC analyzovala zprávy 12 členských států EU o činnosti tamních úřadů. Soustředila se na Belgii, Dánsko, Francii, Itálii, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Řecko, Spojené království a Španělsko. Podle unijních pravidel má každá země dlouhodobý národní plán kontrol bezpečnosti potravin, který definuje činnost kompetentních orgánů na několik let dopředu. Každý rok je Evropské komisi předkládána zpráva o jeho plnění.

Šetření BEUC zjistilo, že až na vzácné výjimky se snižuje počet kontrol potravin v celé EU a klesají také lidské i finanční zdroje vynaložené na jejich provádění. Některé národní úřady nemají dostatečné prostředky k plnění svých povinností. Méně se prověřují potraviny, které často způsobují otravy, jako jsou vejce, mléko nebo maso. Členské státy podceňují kontroly označení potravin. Jen málo zemí zveřejňuje výsledky inspekcí jednotlivých provozovatelů a informuje spotřebitele o hygienických normách v restauracích a obchodech s potravinami.

Důsledkem jsou častější otravy a celonárodní mediální kauzy, které vyvolávají nedůvěru spotřebitelů a v konečném důsledku poškozují ekonomiku jako celek. Na jednotném trhu, kde jídlo snadno překračuje hranice mezi zeměmi, znamená menší pozornost věnovaná kontrolám potravin vyšší riziko šíření nebezpečných nemocí.

Formát národních zpráv o kontrolách potravin není sjednocený a údaje jsou prezentovány různými způsoby, což komplikuje jejich srovnání a sledování společných trendů. Novela unijní směrnice, která vstoupí v platnost v prosinci, by mohla tento problém vyřešit zavedením vzorového formuláře pro tyto zprávy. Přinese rovněž jednotnější pravidla odhalování podvodů a povinnost pravidelně provádět neohlášené kontroly ve všech unijních státech. Výše pokut se pak bude odvíjet od velikosti či zisku podniku nebo dokonce vypočítávat procentem z jeho obratu.

Související články