poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Dobrá zpráva: Používání antibiotik pro zvířata výrazně klesá

21.11.2019

Prodej veterinárních antibiotik v Evropě podle Evropské lékové agentury EMA v letech 2011–2017 klesl o 32 %. Snižuje se tak riziko zvyšování odolnosti mikroorganismů vůči antibiotikům u zvířat i lidí.

Rezistence na určitá léčiva vzniká jejich nadměrným použitím, a to jak u jedince, tak v celé populaci nebo v přírodě. S konzumací živočišných produktů se do lidského těla mohou dostat rezidua léčiv podávaných zvířatům a bakterie odolné proti známým způsobům léčby. Proto má být spotřeba veterinárních antibiotik v EU snížena do konce roku 2020 až o 50 %. Cílem je posílit účinnost léčby infekcí běžnými prostředky u lidí i u zvířat. V členských zemích probíhají národní informační kampaně nebo se zpřísňují kontroly prodeje a pravidla pro podávání antibiotik domácím zvířatům a drůbeže.

Evropská léková agentura vyhodnotila údaje z 25 členských zemí. Ve většině států klesla spotřeba veterinárních antibiotik meziročně o více než 5 %. Existují ale i výjimky, kde objem prodaných antibiotik stoupl o více než 5 %. Největší nárůst byl zaznamenán v Polsku a Řecku. V zemích Evropského hospodářského prostoru (EU, Irsko, Lichtenštejnsko a Norsko) a Švýcarsku se podíl antibiotik důležitých pro humánní léčbu a používaných u zvířat pohybuje v průměru okolo 5,8 % z celkového množství veterinárních antibiotik. Ve Skandinávii je jejich použití již téměř zcela zakázané.

Související články