poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Výrobci zanedbávají kontroly kuřat

25.12.2019

Čeští výrobci a chovatelé jsou neúčinní při zjišťování přítomnosti salmonely u nosnic kura domácího. Kontrolní orgány jsou patnáctkrát úspěšnější. V případě brojlerů byly nálezy úředních kontrol pětinásobné.

Ředitelství pro zdraví a bezpečnost Evropské komise zjistilo, že český národní program pro snížení výskytu salmonel odpovídá unijním požadavkům a je celkově dobře aplikován. České kontrolní úřady však odhalily přítomnost tohoto druhu bakterií u nosnic ve třech z 86 prověřených vzorků (3,48 %), zatímco výrobci pouze v jednom z 453 vzorků (0,22 %). Větší úspěšnosti veřejných institucí je podle odborníků způsobena citlivějšími analytickými metodami a dodatečně odebíranými fekálními vzorky.

U brojlerů orgány zjistili 4 nakažené vzorky z 36 (8,1 %), zatímco producenti 75 z 4667 (1,6 %). Jak informuje organizace Foodsafetynews, o rozdílech se ví dlouhou dobu. Není však jasné, proč k nim dochází.

Nižší procento rozeznání kontaminace u výrobců způsobuje větší počet nákaz salmonelózou mezi spotřebiteli, které by jinak vůbec nemusely vypuknout. České kontrolní orgány budou v příštím roce výsledky nadále prověřovat a soustředí se rovněž na zjištění příčin pro nižší účinnost firemních testů, na odebírání vzorků, jejich balení a přepravu.
Ještě výraznější rozdíly zjistil evropský úřad loni v Polsku, kde úřední vyšetření odhalila stokrát více nákaz než podnikové testy.

Podle zprávy EFSA pro rok 2017 patří český výskyt salmonely z místních zdrojů k nejvyšším v EU, od roku 2013 však trvale klesá. V mnoha případech byly šiřitelem bakterie slepičí vejce. U nosnic bylo riziko sníženo na 2 % již v roce 2012 a od té doby nevzrostlo, což odpovídá unijním normám. Nicméně u brojlerů a krůt se salmonela objevuje více, než je evropský průměr a u brojlerů dokonce dále roste.

V roce 2018 proběhly kontroly v celkem 259 podnicích. Problémy se vyskytly v devíti z nich a vztahovaly se na hygienickou bezpečnost, zacházení s vedlejšími zvířecími produkty nebo metodologii zdravotní kontroly a povinného očkování zvířat a drůbeže.

Související články