poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Dárcovství orgánů po smrti - někde automaticky, jinde jen se souhlasem

30.1.2020

Posmrtné darování orgánů a tkání je v Německu možné pouze na základě předem vyjádřeného souhlasu. V České republice se souhlas naopak předpokládá a odběru zabrání jen včas zaevidované odmítnutí.

Němečtí poslanci v polovině ledna schválili nová přísná pravidla pro dárcovství orgánů., uvedla spotřebitelská organizace Stiftung Warentest. Posmrtné odebrání orgánů a tkání již není možné bez předešlého výslovně vyjádřeného souhlasu dárce. Na možnost stát se po smrti dárcem budou občany pravidelně informovat lékaři a také zaměstnanci úřadů, například při vystavování nových dokladů. Každá osoba starší 16 let u sebe bude nosit s doklady také kartu dárce, která bude obsahovat prohlášení o případném souhlasu darovat orgány nebo tkáně. Ochota dárce se může vztahovat na celé tělo nebo pouze na konkrétní orgány.

V České republice platí opačný princip – každý může být po smrti automaticky dárcem, pokud dárcovství vysloveně neodmítl. Platí tedy princip předpokládaného souhlasu. Odběr od zemřelého je vyloučen pouze v případě, že zemřelý s tím během svého života prokazatelně vyslovil nesouhlas.

Pokud se tak stalo, je většinou evidován v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů. Platný je také nesouhlas vyjádřený ve zdravotnickém zařízení v přítomnosti ošetřujícího lékaře a jednoho svědka, ač ještě nebyl zanesen do národního registru. Rozhoduje-li za pacienta zákonný zástupce (u osob zbavených způsobilosti nebo osob mladších 18 let), může být jeho nesouhlas s odběrem orgánů učiněn jak za života, tak po úmrtí svěřence. Více informací najdete na stránkách Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů http://www.nrod.cz/.

Související články