poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Prodlužuje sauna život? Mužům možná ano

27.2.2020

Saunování možná prodlužuje život u mužů. Důkazů je ale stále málo. U žen dokonce zcela chybí. Vždy je třeba dbát na zdravotní stav, aby suché horko organismu neuškodilo.

Saunování je oblíbené pro své relaxační účinky a mnoho lidí je přesvědčeno, že prospívá zdraví. Pravidelná návštěva sauny podle médií posiluje kardiovaskulární systém, a dokonce prodlužuje život.

Rešerše rakouské organizace Medizin transparent prověřila dvě studie zabývající se zdravotními účinky saunování.

Výsledky prvního výzkumu naznačují souvislost mezi četností návštěv sauny a úmrtí u mužů. Ve skupině účastníků, kteří chodili do sauny jednou týdně, zemřelo v průběhu 21 let 49 % osob, mezi těmi, co se saunovali 2–3krát týdně, jich bylo 37 % a ve skupině s 4–7 týdenními návštěvami šlo o 29 %. Studie však neobsahuje srovnání s muži, kteří do sauny nechodí každý týden nebo ji nenavštěvují vůbec. Ač vypadají výsledky na první pohled jednoznačně, při bližším zkoumání tak vypovídající nejsou.

Je totiž možné, že právě ti, kteří do sauny chodili nejčastěji, měli obecné předpoklady, že se dožijí vyššího věku, a to nezávisle na pocení, například kvůli vzdělání, příjmu, sociálnímu postavení, zdravotní péči nebo jiným faktorům životního stylu. Je rovněž možné, že osoby se srdečními nebo oběhovými problémy se častějším návštěvám sauny rozumně vyhýbaly. Výzkumný tým se sice snažil tyto faktory zohlednit, ale interpretovat je lze pouze v omezené míře.

Druhé studie se zúčastnilo 867 Finek a trvala 15 let. Každá z nich chodila do sauny nejméně jednou týdně. Odborníci přitom neprovedli srovnání s úmrtností žen, které do sauny nechodí každý týden nebo ji nenavštěvují vůbec. Výsledky neprokázaly ani nevyvrátily možnou souvislost mezi saunováním a dlouhověkostí. Nelze je ani vztáhnout na ostatní část evropské populace, kde jsou sauny méně běžnou součástí životního stylu než ve Finsku, kde je na 5,5 milionu obyvatel 2,3 milionu saun.

Teplota v sauně bývá 80–100 °C a tělo ji snáší jen krátkou dobu díky nízké vlhkosti vzduchu. I tak se však jedná o zátěž pro organismus, zejména pro krevní oběh. V mezinárodním průzkumu uvedlo 378 fanoušků saunování (kteří saunu navštěvovali 1–2krát týdně), že aspoň jednou pocítili vedlejší účinky. Přibližně polovina měla závratě, čtvrtina bolesti hlavy, 10–15 % mělo potíže s dýcháním, podrážděné oči nebo kožní vyrážku. 6 z 10 respondentů v sauně někdy omdleli. 5 % pocítilo bolest na prsou a ve dvou případech museli být účastníci hospitalizováni.

Úmrtí v sauně jsou vzácná. Například ve Finsku jsou to odhadem 2 z 100 000 osob, a to v souvislosti se současným požitím alkoholu. Odborníci ovšem doporučují vyhnout se sauně vždy, pokud jste prodělali infarkt nebo trpíte-li zúžením aortální chlopně.

Související články