poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Test silikonových vibrátorů: bezpečné, ale...

19.6.2020

Žádný ze silikonových vibrátorů v dánském testu neskýtá nebezpečí pro zdraví uživatele kritickým množstvím nežádoucích látek. Dotýkají se však sliznice nejintimnějších partií, aniž by odpovídaly přísnějším kritériím pro výrobky pro styk s potravinami. Problémem může být parfemace.

Vibrátory přicházejí do styku s citlivými oblastmi těla, a proto by neměly obsahovat sloučeniny, které škodí organismu. Skrze sliznici do těla pronikají snáze než přes kůži..

Organizace Forbrugerrådet Tænk testovala 9 vibrátorů. Všechny byly vyrobeny ze silikonu, ve kterém může být řada cyklických siloxanů, jež jsou problematické pro člověka i životní prostředí. Test se soustředil na obsah cyclotetrasiloxanu (D4), cyclopentasiloxanu (D5) a cyklohexasiloxanu (D6). Všechny tři jsou uvedeny na evropském seznamu obzvláště problematických chemických látek, protože se nerozkládají, mohou se v přírodě přenášet na dlouhé vzdálenosti a hromadí se v těle zvířat. D4 snižuje plodnost, D4 a D5 jsou endokrinní disruptory. Test ukázal, že všechny vibrátory obsahují siloxany, ale v tak malém množství, že uživatelům samy o sobě neuškodí. V běžných kosmetických přípravcích je endokrinních disruptorů více. Je však třeba dbát na to, aby nedocházelo ke koktejlovému efektu.

Všechny vzorky vylučovaly tzv. těkavé sloučeniny, třebaže test nedokázal určit jejich množství. Ty sice zdraví spotřebitelů nejspíše nepoškodí, ale obecně není žádoucí, aby výrobky, které se dotýkají nejcitlivějších oblastí lidského těla, uvolňovaly chemikálie. Žádný z testovaných vibrátorů nesplňoval kritéria a doporučení pro silikony přicházející do styku s potravinami a nápoji.

3 vibrátory (Lelo, We-vide a Smile) byly parfémované, aniž by tato informace byla uvedena na obalu. Parfemace může vyvolat alergii, proto je někdy nutné se takovým produktům vyhnout. Údaje o obsahu vonných látek poskytne výrobce nebo prodejce.

Jeden testovaný výrobek měl při vyjmutí z balení silný chemický zápach. V takovém případě je vhodné vibrátor nechat před prvním použitím několik dnů vyčichnout. Když zápach nezmizí, obraťte se na výrobce.

Úplné výsledky testu najdete zde. U každého výrobku je zobrazena ikona baňky, která svojí barvou a písmenem ukazuje, jak byl v testu ohodnocen. Zelená s písmenem A znamená nejlepší známku, černá s písmenem C naopak nejhorší výsledek.

Související články