poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

Apple porušoval povinnost informovat o záruce

11.8.2020

Společnost Apple ve svém internetovém obchodě nedodržela povinnost informovat spotřebitele o právech na uplatnění záruky na zakoupené zboží.

Rakouská spotřebitelská organizace VKI žalovala společnost Apple Distribution International za to, že neposkytla svým zákazníkům dostatečné informace o záruce. Při nákupu v internetovém obchodě je před dokončením objednávky nutné vyjádřit souhlas s obchodními podmínkami. Upozornění na znění záručních podmínek však chybí.

Vídeňský soud dal spolku za pravdu a potvrdil, že Apple porušil zákonnou povinnost poskytovat úplné informace o svých službách. Ke splnění informační povinnosti podle rozsudku nestačí uvést pouhý odkaz na obchodní podmínky.

Před uzavřením smlouvy musí společnosti poskytnout jasné a srozumitelné informace o záruce vyplývající ze zákona a o možnostech, které nabízí dodatečná záruka nad rámec zákonných povinností. Společnost může nabídnout dodatečné výhody a sama určuje podmínky, za kterých se tak stane.

Na zákonnou záruku však má zákazník právo v každém případě a obchodník na tom nemůže nic změnit. Běžná záruka stanoví například lhůtu, ve které musí být vada nově zakoupeného výrobku opravena, nebo okolnosti, za kterých vzniká nárok na výměnu produktu nebo vrácení peněz. Společnosti nesmějí tato práva omezovat a musí o nich jasně informovat.

Soud dal za pravdu VKI i v dalším bodě – společnost Apple si vyhrazovala právo na jednostrannou změnu dodací lhůty dohodnuté se spotřebitelem, což je nepřípustné.

Úplné znění rozsudku v německém jazyce najdete zde.

Související články