poradenská linka dTest 299 149 009 předplatné časopisu dTest

dTest vyzval otevřeným dopisem poslance, aby se zasadili o přijetí zákona o hromadném řízení

24.9.2020

Poslanecká sněmovna se má na své aktuální schůzi zabývat v prvním čtení návrhem zákona o hromadném řízení. Jeho přijetí by posílilo práva českých spotřebitelů a narovnalo panující dvojí kvalitu v rovině právní ochrany spotřebitelů ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi. dTest proto vyzval otevřeným dopisem všechny poslance, aby se zasadili o přijetí příslušného zákona.

Spotřebitelská organizace dTest dlouhodobě usiluje o přijetí zákona o hromadném řízení. „Z kontaktu s desítkami tisíc spotřebitelů ročně máme poznatky, že problémem právní úpravy ochrany spotřebitele v ČR je nedostatečná vymahatelnost, obzvláště u sporů o malé částky. Zákon o hromadném řízení může situaci napravit. Podobnou možnost ochrany ostatně mají spotřebitelé už v 19 členských státech EU,“ uvádí Eduarda Hekšová v otevřeném dopise poslancům.

Pro posílení práv spotřebitelů a přijetí zákona o hromadném řízení je společně s dTestem dalších téměř 11 tisíc osob, které svou vůli vyjádřili podporou kampaně Za hromadné žaloby, braňme se společně! Že téma hromadných žalob není jen okrajovým tématem, potvrdil i průzkum veřejného mínění, který ukázal, že s neférovými praktikami řešitelnými hromadnou žalobou se setkal každý třetí Čech. „Možnost zlepšit situaci těch, kteří nemají prostředky na hájení svých práv vůči těm, kteří na tom cíleně profitují, mají nyní ve svých rukou poslanci. Věřím, že se zastanou slabších a zákon bude přijat,“ dodává Eduarda Hekšová.

Zákon v praxi umožní spotřebitelům získat spravedlivou kompenzaci, pokud je poškodí nepoctivý podnikatel. Hromadné žaloby by směli podávat neziskové organizace bránící práva spotřebitelů nebo sami spotřebitelé. Žaloba by umožnila vymáhat vzniklou škodu, která u jednotlivce často činí stokoruny či nižší tisíce. Délka soudního sporu a případný neúspěch a uhrazení nákladů na soudní řízení řadu spotřebitelů v současnosti odradí. V případě hromadné žaloby by náklady na soudní řízení nesl subjekt zastupující spotřebitele.

Kampaň spotřebitelské organizace dTest za přijetí zákona lze stále podpořit, a to vyplněním jednoduchého formuláře na webu zahromadnezaloby.cz.

Kontakty pro média:

Alexandr Kuchař, kuchar@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

 

dTest, o.p.s., je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a Evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Související tiskové zprávy